prosjektblogg

Klimasmart avfallstransport på vei!

av Harald Aas

Oslo kommune og Leverandørutviklingsprogrammet inviterte flere offentlige virksomheter til å se på muligheten til sammen å utfordre markedet på mer klimasmarte løsninger innen avfallstransport – både på bynære løsninger og langtransport av avfall.

 

Her deltok VESAR, ROAF, RiG, Asker og Sarpsborg kommuner, i tillegg til Oslo kommune. Til sammen er disse aktørene ansvarlige for avfalls-håndtering og -transport for hele 22 kommuner. Det var stor enighet om fordelen ved å møte og utfordre markedet samlet – både for å legge til rette for gode samarbeid og gi den nødvendige forutsigbarheten til markedet for å komme i gang med utviklingen på området.

Interessert? Ta kontakt! Leverandørutviklingsprogrammet er også i dialog med flere andre aktører, og skulle din virksomhet være interessert i fronte markedet sammen med oss er det bare å ta kontakt med oss: tina.solvberg@nho.no og geir.rossebo@uke.oslo.kommune.no

Planen er å arrangere en leverandørkonferanse medio juni, og legge opp til et utviklingsløp i etterkant.

Dette arbeidet gleder vi oss til å ta skikkelig fatt på!