DigiBarnevern ute med høring før innovativ anskaffelse

av Adrian Andersen

Det nasjonale prosjektet DigiBarnevern ble startet i 2016 for å jobbe med å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. DigiBarnevern er et samarbeid mellom KS, kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker, Lørenskog og Fet, samt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Det nasjonale prosjektet DigiBarnevern ble startet i 2016 for å jobbe med å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. DigiBarnevern er et samarbeid mellom KS, kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker, Lørenskog og Fet, samt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

DigiBarnevern ønsker å involvere leverandører før anskaffelsen av nye kommunale barnevernsløsninger. Vi ønsker tilbakemeldinger på det som kommer til å være kjernen i den fremtidige anskaffelsen – behovsbeskrivelse og behovstabell.

Praktisk om høringen:
•Høringen starter offisielt 1. august, men for de som jobber i juli tilgjengeliggjøres dokumentene allerede nå.
•Fristen for å gi tilbakemeldinger er 7. september kl. 16:00.
•Tilbakemeldinger skal sendes til sinem.gunes@trondheim.kommune.no

Les mer og få tilgang til høringsdokumentene her.

Se også info om markedsdialog 22.august og meld deg på her.