Bredt samarbeid for en digital oppvekstsektor!

av Ida Laustsen

Det er stor interesse for anskaffelser av digitale løsninger for oppvekstsektoren. For å komme et skritt videre, inviterte vi leverandører og offentlige virksomheter til erfaringsdeling og workshop!

Det er stor interesse for anskaffelser av digitale løsninger for oppvekstsektoren. For ganske nøyaktig et år siden, organiserte vi i Leverandørutviklingsprogrammet den første møteplassen for digitalisering i oppvekstsektoren. I dag arrangerte vi en ny møteplass med erfaringsdeling, leverandørtorg og workshop. Og i løpet av det siste året har det skjedd mye spennende. Trondheim, Drammen og Kongsbergregionen har gått foran med sine anskaffelser.

«Vi har likevel en vei igjen å gå! Man har ikke enda fått til leverandørsamarbeid, og det har ikke skjedd direkte innovasjon i markedet. Men jeg har trua! Vi har kommet videre, og er på vei!» sa en optimistisk Frank Baklid fra Drammen kommune.

Anskaffelser i rekordfart gjennom å være følgekommune

Skedsmo, Fet og Sørum kommune som blir nye Lillestrøm kommune, har vært følgekommuner til prosjektet i nye Asker. Monika Kristin Vik mente det å være følgekommune innimellom føles ut som å hoppe etter Wirkola. Men det å få erfaringer og brukerkartlegging fra Kongsbergregionen, Trondheim og nye Asker, har gjort at nye Lillestrøm kan løpe i rekordfart frem mot anskaffelse.

«Vi har sammenfallende behov som andre kommuner! Da må man bruke det andre har funnet ut for å komme fortere til målet. Det har gjort at vi har spart enormt mye tid og penger! Vi må huske på at vi leverer akkurat de samme tjenestene som mange andre kommuner, selv om vi er unike», påpekte Monika med et glimt i øyet.

Stor vilje til erfaringsdeling

En innovativ anskaffelse krever grundig for- og etterarbeid. Nye Asker la vekt på at det er viktig å ha en ledelse som står bak deg, og støtter de ansatte og prosjektet.

«Vi har fått utrolig god respons fra leverandørene, og ser en gevinst fordi det har bidratt til å sy sammen systemene i Asker, Hurum og Røyken kommune. Det har vært en stor hjelp for oss for å sette halen på grisen», fortalte Beate Oliver fra nye Asker.

Videre la nye Asker vekt på at det er fantastisk vilje til å dele erfaringer ute hos andre kommuner, og at de har hentet mye inspirasjon fra andre kommuner.

«Sammen er vi dynamitt!»

Den største læringen fra dagen er derfor at vi må samarbeide mer. Bedriftene kom med nyttige innspill i workshopen, som nye Asker tar med seg videre i arbeidet med anskaffelsen. Det er store gevinster å hente i dialog med leverandørene og markedet. Kommunene vinner også mye på å samarbeide og dele erfaringer. Det er da vi kommer oss fremover, og får bedre løsninger. Som vi i Leverandørutviklingsprogrammet liker å si: «sammen er vi dynamitt»!

Foto: Ida Laustsen