Er avfallsfrie byggeplasser mulig?

av Harald Aas

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning både for lommeboken og for miljøet.

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning både for lommeboken og for miljøet.

Bruker vi parallellen til en liknende prosess; utslippsfrie byggeplasser, viser det at det faktisk er mulig, men hva med avfallsfrie byggeplasser? Med avfallsfrie byggeplasser mener vi en produksjon som gir null eller tilnærmet null avfall, både på byggeplassen og ute hos de produsentene som leverer til byggeplass. I første omgang gjelder dette bare for nybygg og for fraksjonene trevirke, gips og metallrør. Om to år får vi de første svarene når vi ser resultatet av de utviklingsprosjektene som vi håper byggebransjen nå setter i gang.

I mellomtiden kan du si din mening i kommentarfeltet nederst i dette innlegget.

Fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser har siden 2018 jobbet for å inspirere og motivere aktørene i byggeindustrien til å utvikle produkter, systemer og løsninger som muliggjør avfallsfrie byggeplasser innen 2020. Etter å ha gjennomført både dialogkonferanse og innsiktworkshop tidligere i vår, ligger initiativet og muligheten nå i hendene på aktørene i byggebransjen. For å hjelpe dem i gang tilbyr virkemiddelapparatet søkere og søkerkonstellasjoner individuell oppfølging for å finne frem til riktig finansieringsordning og tips til søknaden, men ikke minst rådgivning til idéforedling og konseptutvikling.

Naturen trenger det, byggherrene vil belønne det, og aktørene som er først ute med løsninger for avfallsfrie byggeplasser vil profitere på det!

På innsiktsworkshopen som ble gjennomført 8.mai var over 60 produsenter, entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, systemleverandører/IKT, forskere, byggherrer og representanter fra bransje og interesseorganisasjoner samlet for å tenke høyt om hvor og hvorfor avfall oppstår, hva som hindrer og muliggjør avfallsfrie byggeplasser, og til slutt hvordan en fremtidig avfallsfri byggeplass ville se ut?

Bruk kommentar feltet nederst til å si din mening om avfallsfrie byggeplasser!

Over 60 deltok på innsiktsworkshop om avfallsfrie byggeplasser. Foto: Harald Aas

Aktørenes roller i prosessen for en avfallsfri byggeprosess ble kartlagt. Foto: Harald Aas

Produsentene og leverandørene pakker materialene inn i betydelige mengder emballasje for beskyttelse . Kan man beskytte materialene uten å bruke emballasje som ender opp som avfall? Foto: Harald Aas
Avfallsfrie byggeplasser må løses gjennom et samarbeid på tvers verdikjeden i byggebransjen – syntes å være en unison tilbakemelding denne dagen. Foto: Harald Aas
Avfallsfrie byggeplasser handler ikke om å redusere avfall, men å hindre at det i det hele tatt oppstår avfall i produksjon for byggeplass og på byggeplass. Foto: Harald Aas

20 juni kommer rapporten som oppsummerer funnene fra dybdeintervjuene og den felles innsiktsworkshopen.

Vi takker for innsatsen til alle som har deltatt så langt. Legg gjerne igjen en kommentar her på bloggen!