Etablerer fabrikk i Trondheim fordi fylkeskommunen etterspør miljøvennlige ferger og hurtigbåter

av Hilde Sætertrø

Siemens har lagt det globale ansvaret for helelektrisk og hybrid fremdrift av skip til konsernets avdeling i Trondheim (Adresseavisen 18. aug 2017). Grunnen er at Sør-Trøndelag fylkeskommune bruker sin innkjøpsmakt til å etterspørre miljøvennlige energi-løsninger til ferger og hurtigbåter.

Innovative anskaffelser utført av samferdselsavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag, AtB, har ført til utvikling av hybridferger som nå bygges og skal settes i drift på to samband i Trondheimsfjorden fra 1. januar 2019. I tillegg er fylkeskommunen godt i gang med en innovativ anskaffelse som skal føre til nye miljøvennlige energiløsninger til hurtigbåter. Det er mye å hente på mer miljøvennlige løsninger for ferger og hurtigbåter når det gjelder CO2-utslipp. Fylkeskommunens iver etter å etterspørre nye bærekraftige løsninger for sine båt-samband har ført til at Siemens-konsernet har valgt å legge sin satsing og avdeling for helelektrisk og hybrid fremdrift av skip til konsernets avdeling i Trondheim.

Aktiv bruk av anskaffelser for næringsutvikling virker, sier Knut Aspås, fylkesdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Dette er også helt i tråd med vår strategiske næringsplan for Trondheimsregionen; vi skal bruke innovative anskaffelser som virkemiddel for kommersialisering av teknologi, sier leder for Trondheimsregionen og leder for næring i Trondheim kommune, Bård Eidet.

Bård Eidet, leder for Trondheimsregionen og for næring i Trondheim kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune holder et møte på Værnes 28. aug for å samle flere fylkeskommuner til et felles-prosjektet om å utvikle fremtidsrettede, miljøvennlige energiløsninger til hurtigbåter. Fylkeskommunene Møre og Romsdal, Hordaland, Sogn og Fjordane, Finnmark, Troms, Nordland og Akershus er deltakere.

Jo flere offentlige aktører som står samlet bak et behov og etterspørsel, jo raskere blir løsningene utviklet. Det er effektiv innovasjon at flere går sammen, derfor er dette også et innovasjonsløft i vår portefølje, sier prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling Hilde Sætertrø.