Innovative anskaffelser er et kinderegg for helsenæringen

av Riche Vestby

Det slår Menon Economics fast i en fersk rapport om Helsenæringens verdi.

Det slår Menon Economics fast i en fersk rapport om Helsenæringens verdi.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra de toneangivende aktørene innen helseindustrien i Norge. Et viktig funn i rapporten er at helseindustrien opplever at offentlig helsevesen ikke stimulerer til innovasjon. Nesten halvparten av bedriftene opplever at den offentlige helsesektoren er lite villig til å ta i bruk nye løsninger og teknologi. Like mange mener at praktiseringen av offentlige innkjøp hinder introduksjon av nye produkter og tjenester. Det er i denne sammenhengen at Menon Economics beskriver innovative anskaffelser som kinderegget som kan løse opp i disse utfordringene. Vi i Leverandørutviklingsprogrammet deler selvfølgelig forståelsen av at innovative anskaffelser er en viktig del av løsningen.

Stat og kommuner kan bidra ved åpne for mer innovasjon gjennom anskaffelser. Det offentlige spiller en viktig rolle på to måter. For det første kan offentlige innkjøpere kjøpe mer innovative løsninger gjennom innovasjonsvennlige anskaffelser. For det andre kan de sette press på industrien til å bli mer innovative ved å utfordre og kreve mer fra leverandørene når de kjøper inn produkter og tjenester. De kan gå til anskaffelse av innovasjon. Offentlige innkjøpere som tar rollen som krevende kunde kan være innovasjonslokomotiver for en sulten bransje. Vi trenger mange slike i tiden som kommer.

Det fine er at vi gjennom vårt arbeid har flere gode eksempler på kommuner som gjør nettopp dette – de er innovasjonslokomotiver. Ta velferdsteknologi for eksempel. Trondheim kommune gjennomførte i 2016 en innovativ anskaffelse av lokaliseringsteknologi på vegne av i alt åtte kommuner. Lindås kommune anskaffet på nyåret trygghetsskapende teknologi på vegne av fire Hordalandskommuner. Begge disse anskaffelsene har resultert i nye tjenester for innbyggerne – og muligheter for å utvikle nye løsninger for leverandørene. Et annet spennende eksempel er Larvik kommune som er i gang med en prosess der de ønsker å endre hele tjenesteforløpet for elektronisk medisineringsstøtte «fra apotek til mage». Her samarbeider de med åtte andre kommuner. Disse ni har et hårete mål om å endre hele tjenesteleveransen, de ønsker seg innovative løsninger og får i løpet av de neste ukene svaret på om bransjen er moden for det.

Disse tre eksemplene er også interessant fordi det her handler om foregangskommuner som tar ansvar og drar lasset på vegne av flere. Dette øker volumet, noe som er viktig for bransjen da de kan selge tjenester og produkter til flere. I tillegg gir det kommunene økt innkjøpsmakt å opptre samlet, og det fører til kompetanseheving og erfaringsdeling på tvers. Vår ambisjon er derfor at mange flere skal samarbeide om slike anskaffelser.

Rapporten peker også på at helseforetakene framover må ta en større andel av ansvaret. Vi er også positivt utålmodige på vegne av disse. Vi er derfor i dialog med det nye helseforetaket Sykehusinnkjøp om nettopp dette. De har gjennom sitt oppdragsbrev fått tydeliggjort at de har et ansvar for økt bruk av innovative anskaffelser og ønsker å samarbeide med oss. Vår ambisjon er at innovative anskaffelser skal bli et viktig virkemiddel i arbeidet med å utvikle pasientenes helsetjenester.

Gjennom økt bruk av innovative anskaffelser kan vi sammen skape noe som blir bra for både innbyggere, offentlige virksomheter og leverandørene. Et ekte kinderegg der altså, akkurat som rapporten peker på.

Du kan laste ned hele rapporten her.