Sikrere skyanskaffelser etter opplæringsløp og felles møteplasser

av Adrian Andersen

Offentlige oppdragsgivere og leverandører er i gang med opplæringsløp som fører til bedre anskaffelser av skytjenester etter massivt samarbeid med bransjeorganisasjoner og DIFI.

Nasjonal strategi for skytjenester (2016) sier at der det er hensiktsmessig å bruke skytjenester bør dette vurderes. I november 2017 samlet Leverandørutviklingsprogrammet og Difi bransjeaktører (Abelia, Ikt Norge, Virke, Bedriftsforbundet, KS) og store statlige aktører (Nav, Skatt, DFØ) for å høre om fremtidig behov. Her kom det frem at et opplæringsløp for offentlige innkjøpere og en mulighet for å markedet å møte disse var sårt tiltrengt. Det er behov for kunnskap om gjennomføring av anskaffelser og trygging rundt sikkerhet.  Difi og Leverandørutviklingsprogrammet har derfor samarbeidet om å lage et opplæringsløp; balansere anskaffelser gjennom dialog hvor behovshaverne får møte markedet. Løpet går fra juni- november 2018 og inneholder flere anskaffelser fra kommuner og statlige aktører.

Det er fortsatt mulig å bli med på opplæringsløpet.