Opphetet diskusjon om hvordan offentlig sektor kan få med gründere i anbudsprosesser

av Adrian Andersen

Fullt lokale og ivrig deltakelse når representanter fra kommuner, departement, statlige aktører, SMBer og gründere møttes 23. august for å diskutere hvordan vi kan inkludere gründere og SMBer i anbudsprosesser.

Fullt lokale og ivrig deltakelse når representanter fra kommuner, departement, statlige aktører, SMBer og gründere møttes 23. august for å diskutere hvordan vi kan inkludere gründere og SMBer i anbudsprosesser.

Til daglig jobber jeg med å få offentlige aktører til å gå sammen om innovative anskaffelser på digitaliseringsområdet. I møtet med offentlige aktører hører jeg ofte at de gjerne ønsker å få med SMBer når de skal gjøre anskaffelser, men er usikre på hvordan. Gründere og småbedrifter er på sin side veldig interesserte i å levere sine tjenester til det offentlige.

Møtet sammen med Oslo Business Region, Oslo kommune og selskapene som deltok deres akseleratorprogram var derfor kjempenyttig! SmartOslo Accelerator er et samarbeid mellom Oslo Business Region og Oslo kommune, som et pilotprosjekt for å muliggjøre og teste et akseleratorprogram som en måte for kommunen å håndtere dialog og samarbeid med oppstartsvirksomheter. Målet med dagen var erfaringsutveksling rundt hvordan akseleratorprogrammet fungerte for å involvere oppstartsselskaper i anbudsprosesser.

Hva om flere kommuner kan gå sammen og gjenbruke denne type akselerator? Det ville potensielt gitt kommunene en super anledning til erfaringsutveksling med hverandre og gründerne et større marked å levere tjenester til.

Klikk på linkene i programmet for å laste ned presentasjoner:

Innledning v Hanne Lystad, Leverandørutviklingsprogrammet

Oslo Business Region, SmartOslo Accelerator , v Silje Bareksten

SmartOslo og Oslo Kommune som Grønn vekstby v Lene Lad Johansen

Hva bør kommuner tenke på i møtet med startups v Kristin Anderssen, Oslo kommune

Pitcher fra akseleratorprogrammets deltakere Prelud Byspire og Tikktalk

Diskusjonstema v Hanne Lystad Leverandørutviklingsprogrammet