Invitasjon til før-kommersiell utvikling av nullutslipps hurtigbåter er kunngjort

av Hilde Sætertrø

Trøndelag fylkeskommune legger flere millioner kroner på bordet for å skape løsninger for nullutslipps hurtigbåter. Fylkeskommunen ønsker å oppnå løsninger for nullutslipp når dem i 2022 legger ut anbud om hutigbåt-strekninger.

Her ligger konkurransedokumenter (invitasjon til å delta i et utviklingsløp) med behovsbeskrivelse og tildelingskriterier: Doffin

Trøndelag fylkeskommune legger flere millioner kroner på bordet for å skape løsninger for nullutslipps hurtigbåter. I disse inngår også Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet i potten. Fylkeskommunen ønsker å oppnå løsninger for nullutslipp når dem i 2022 legger ut anbud om hutigbåt-strekninger. De ønsker å etterspørre hutigbåt-tjenester uten utslipp av klimagasser.

Flere fylkeskommuner er med: Finnmark, Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Akershus og Oppland. Til sammen utgjør disse et betydelig marked for nullutslipps hurtigbåter.

Leverandører og fagmiljø som utgjør en utviklingsgruppe skal demonstrere for Trøndelag fylkeskommune at drift av hurtigbåt med nullutslipp er teknisk og økonomisk mulig. Dette skal legge grunnlaget for fremtidige krav om utslippsfrie hurtigbåter.

Konsortiene skal levere et fullverdig hurtigbåtkonsept der alle detaljer av fartøy er beskrevet. I tillegg må konseptet inkludere plugg/kobling/induksjon etc. for overføring av energi til fartøy.

Frist for innlevering av løsningsforslag er 12. februar. Konsortiene blir invitert til intervjuet som en del av totalvurderingen for tildeling av kontrakt. Kontrakt vil bli tildelt inntil 5 tilbyder på bakgrunn av tildelingskriteriene i kundens behov og funksjonsspesifikasjon ihht. vekting 60/40 mellom kompetanse/konsept. Trøndelag fylkeskommune vil belønne aksepterte tilbud med kr 200.000,-, begrenset opp til 50 % av egeninnsats i fase 1, og belønne leverandører som blir valgt til å være med videre til test og utvikling (fase 2) med minimum 1 500 000,-, begrenset til 75 % av egeninnsats.

Det holdes en leverandørkonferanse 25. januar på Scandic Hell Hotell, Værnes. Alle som er interessert i å være med på utviklingsløpet er velkommen.

Les mer om den innovative anskaffelsesprosessen av fremtidens hurtigbåter:

Etablerer fabrikk i Trondheim fordi fylkeskommunen etterspør miljøvennlige ferger og hurtigbåter

Starten for nye energikilder til hurtigbåter

http://innovativeanskaffelser.no/kalender/dialogkonferanse-utvikling-av-fremtidens-hurtigbater/

Fremtidens hurtigbåter – utslippsfrie løsninger

Prosessen blir også presentert på Leverandørutviklingsprogrammets årskonferanse 7. feb:

http://innovativeanskaffelser.no/kalender/arskonferansen-for-innovative-anskaffelser-2018/