Snøballen som virkelig har begynt å få fart: Utslippsfrie byggeplasser

av Harald Aas

Snøballen Leverandørutviklingsprogrammet dyttet i gang i fjor – sammen med Omsorgsbygg og åtte offentlige byggherrer, klyngen OREEC, miljøorganisasjonene Bellona og ZERO, samt Difi og Miljødirektoratet -ruller videre. Og den har fått god fart – og dermed mer tyngde.

I dag ble en praktisk veileder til næringen selv lagt frem, og det er utrolig spennende å se at ved å få på plass både forutsigbare krav til næringen og markedsvolumet på de rette områdene, så starter viktige initiativ og nødvendige grep på mange hold. Gratulerer til Norsk Fjernvarme og DNV-GL for en god veileder – vi oppfordrer alle leverandører til å ta den i bruk. Du finner den her.

Arbeidet med utslippsfrie byggeplasser sprer om seg i det ganske land. Og kanskje tas også dette arbeidet videre ut i Europa – så følg med!

Vi i Leverandørutviklingsprogrammet gleder oss til fortsettelsen.