Hvordan skal fremtidens byggenæring være?

av Adrian Andersen

Fullsatt sal og stort engasjement blant designere, arkitekter, entreprenører, grundere og studenter når Statsbygg og Bergen Kommune sparket i gang dialogkonferanse for å utfordre etablerte strukturer i byggenæringen

»» Hvordan er det å være menneske i byggene du oppholder deg i?
»» hvordan ser byggene du omgir deg med ut?
»» hvordan fungerer de?
»» hvordan ser hele prosessen, fra behov til ferdig bygg ut?
»» hvordan er informasjonsflyten, samarbeidet og anbudsprosessene?
»» hvordan fungerer teknikk, infrastruktur og drift?
»» hvordan får vi bedre, økonomisk bærekraftige bygg?
»» hvordan kan vi sammen rigge en byggenæring som preges av
stolthet, tillit, samarbeid, kreativitet, nytenking og helhetlige,
sømløse prosesser?

Fullsatt sal og stort engasjement når Statsbygg og Bergen Kommune sparket i gang dialogkonferanse for å utfordre etablerte strukturer i
byggenæringen, og se på mulighetene for å ta i bruk nye metoder for
å oppnå bedre bygg gjennom bedre prosesser. Digitalisering var et
viktig premiss i dette bildet.

For å få nye ideer deltok både etablerte og helt andre, nye aktører til en workshop om
fremtidsrettede løsninger for næringen. Formålet var å høre ulike leverandørers perspektiv, og starte å tenke
nytt sammen. I tillegg ønsket vi å tilrettelegge for nettverksbygging
og mulige nye bedriftskonstellasjoner, som senere kan gå sammen
om å gi tilbud på konkrete innovasjonsprosjekter som skal
utlyses i nær fremtid. Resultatene fra workshopen vil bli
brukt som underlag i disse utlysningene.

Dialogkonferansen var et  arrangement i regi av Statsbyggs
Digibygg-satsing og Bergen Kommunes prosjekt
”Paradigmeskifte i byggebransjen”.