Grønt byggskifte på gang

av Harald Aas

"Å benytte påvirkningsmuligheten til klimagevinst er en plikt hver kommune har - og byggeprosesser er intet unntak" var den klare anbefalingen fra Zero-leder Marius Holm under Grønt byggskifte på Gardermoen 28. mars. Her deltok østlandskommuner - med byggherrehatten på - for å få inspirasjon til konkrete handlinger på hjemmebane.

Innspill til konkrete grep den enkelte kommune kan ta for å få til de gode, klimasmarte og innovative løsningene i ulike byggeprosesser i regi av kommunene var den «grønne tråden» gjennom konferansen «Grønt byggskifte«, i regi av Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Energieffektivitet og materialbruk har hver for seg demonstrert en meget positiv klimaeffekt. Men gjerne i enkeltprosjekter. Og som oftest har det enten blitt fokusert på førstnevnte, eller på sistnevnte. Ikke samlet. Zero-Holms drøm, derimot, er å få til et Powerhouse (TM) i tre – altså så gode energiløsninger at huset produserer mer energi enn det bruker, i tillegg til at materialbruken er godt ivaretatt.

Dagen på Gardermoen viser at der byggherren er bevisst og går i dialog med markedet omkring funksjon og behov, så bidrar markedet i stor grad med både nye, gode og klimavennlige løsninger. Holmen svømmehall (Asker kommune), Fagerlund barnehage (Gran kommune), «klimataket» på Trosterud skole (Undervisningsbygg) og utslippsfrie byggeplasser gjennom Omsorgsbygg er gode eksempler i så måte.

Leverandørutviklingsprogrammets klimadrøm på byggesiden, derimot, er å sette de gode eksemplene inn i en enda større og oppskalert helhet: tenk om vi får til flere offentlige bygg som er energieffektive, med klimasmarte materialer OG hvor bygg- og anleggsmaskinene er utslippsfrie. Dette jobber vi hardt for å oppskalere og utvikle nye løsninger for i flere ulike prosesser. Er du med?

 

www.grontbyggskifte.no