Innovative anskaffelser gir gode smartbyløsninger! – Les presentasjoner fra Edge

av Adrian Andersen

Innovative anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å oppnå smartbymål. Denne uken holdt vi en workshop under Nordic Edge.

Denne uken deltok Nasjonalt program for leverandørutvikling på Nordic Edge, hvor vi blant annet til å snakket om hvordan innovative anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å oppnå smartbymål.

Sammen med Bergen kommune, Gjesdal kommune og Forskningsrådet holdt vi en workshop for offentlige og private aktører med info om programmet, mulighet til å snakke med offentlige aktører som har gjennomført smartby-anskaffelser, info om muligheter for finansiering med mer. Presentasjoner fra workshopen ble etterspurt, disse ligger i lenkene under:

Smarte bygg- Bergen

FABULOS Gjesdal Nordic Edge

Fundingmuligheter -Forskningsrådet

Hvordan få til gode smartbyløsninger – Leverandørutviklingprogrammet

Her er noen eksempler på gode innovative anskaffelser av smartbyløsninger  i regi av programmet(pdf).