Helse Vest RHF ny partner i LUP!

av Inger Schedell Flattum

-Partnerskapet med Nasjonalt leverandørutviklingsprogram i Helse Vest er et målrettet og strategisk viktig tiltak for oss og gjelder for hele foretaksgruppen, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest.

Fremtidens helsetjenester bør utformes gjennom et tett samarbeid med næringslivet og økt kompetanse om innovative offentlige anskaffelser. Mer kunnskap om hvordan man som helseforetak kan bli en strategisk innkjøper og legge til rette for innovasjon i anskaffelsesprosesser, vil styrke samarbeidet med næringslivet i regionen og bidra til felles verdiskaping, både for helsetjenesten og i norsk næringsliv.

Et strategisk partnerskap med LUP vil øke kompetansen i Helse Vest knyttet til innovasjon, samarbeid med næringslivet og legge til rette for flere innovative anskaffelser. På denne måten blir innovative offentlige anskaffelser et viktig bidrag til en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden!

  • Partnerskapet med Leverandørutviklingsprogrammet i Helse Vest er et målrettet og strategisk viktig tiltak for oss og gjelder for hele foretaksgruppen, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest. I Helse Vest har vi allerede høy innovasjonsaktivitet i regionen. Samtidig vet vi at for å legge til rette for radikal innovasjon, må vi samarbeide enda mer med eksterne samarbeidspartnere, blant annet næringslivet.
  • Formålet med partnerskapet er for det første å øke kompetansen om handlingsrommet for samarbeid med næringsliv i forsknings- og innovasjonsprosjekt med tanke på anskaffelsesreglement. For det andre ønsker vi å legge til rette for flere innovative offentlige anskaffelser. I denne sammenheng har Sykehusinnkjøp en sentral rolle på vegne av helseforetakene våre og gjennomfører årlig anskaffelser for store summer. Vi vil i samarbeid med Sykehusinnkjøp benytte partnerskapet til å skreddersy ulike kompetansetiltak for ulike målgrupper, sier Lena Forgaard, innovasjonsansvarlig i Helse Vest RHF.
  • Offentlig sektor står overfor flere store samfunnsutfordringer blant annet innenfor helse, og det er et stort behov for innovasjon for å løse disse, sier Per Harbø, leder i Leverandørutviklingsprogrammet. – Det er også behov for en tett dialog og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor.

For LUP betyr det mye å ha med å ha at sterk og toneangivende aktør som Helse Vest som partner og den betydningen dette har for det regionale innovasjonsøkosystemet. Det viktigste for programmet blir nå å bistå med å realisere målene de har satt seg knyttet til innovasjon, samfunnsansvar og bærekraft!

  • At Helse Vest nå ønsker å bli partner i LUP er en bekreftelse på at vår satsing på helse gjør oss relevante for viktige aktører på området. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med de med kompetanseheving og andre spennende prosjekter fremover, sier Riche Vestby, innovasjonspådriver på helseområdet i LUP.