Digital løsning for oppvekstsektoren – drøftingsmøte for innspill før dialogkonferanse 9.mars

av Adrian Andersen

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. 14. februar møttes Drammen kommune, Trondheim komune og Kongsbergregionen for å snakke om felles referansearkitektur på dette. Disse foregangskommunene ønsker å samle andre kommuner med samme behov til dialogmøte 9. mars i Næringslivets hus. Her håper vi å møte alle kommuner som vurderer å anskaffe digital løsning for oppvekstsektoren til diskusjon og erfaringsoverføring.

 

Kommunene ønsker en felles referansearkitektur de kan benytte i forbindelse med nye anskaffelser/digitalisering av sektoren. Referansearkitekturen er en konseptuell arkitektur som beskriver hva slags komponenter, tjenester og sammenhenger som trengs for å tilrettelegge – altså en  grunnmur.  Foregangskommunene hadde i forkant av møtet laget felles forslag til referansearkitektur, som de ønsket innspill på fra  premissgivere innen digitalisering av oppvekstsektoren.

Astrid Øksenvåg, Produktansvarlig FIKS i KS orienterte deltakerne om FIKSplattformens  status og videre fremdrift . – Vi må få til mer i fellesskapet, var hennes oppfordring.

For å ha full innsikt i behovet til brukerne av kommunale oppveksttjenester er  Bouvet  engasjert til å utarbeide en helhetlig nasjonal digital brukerreise av oppvekstsektoren fra A-Å. Rådgiverne Ingunn Dahle og Lene Gulbrandsen fra Bouvet presenterte sitt foreløpige utkast – ferdig versjon vil presenteres 9.mars.