Starten for nye energikilder til hurtigbåter

av Hilde Sætertrø

"Det som skjer i dag vil være starten på noe større", sa Sveinung Oftedal fra Klima- og miljødepartementet i sitt innlegg på Trøndelag fylkeskommune sin dialogkonferanse 29. mai på Hell der de etterspør fremtidens hurtigbåter med nye energikilder. Denne innovative anskaffelsen vil ha stor virkning på nasjonal næringsutvikling i maritim sektor. Mange fylkeskommuner må være med å etterspørre nye energikilder for å nå ambisiøse mål for mindre klimagassutslipp.

Teknologibedrifter, batteriprodusenter, båtbyggere, rederi, oppstartsbedrifter, FoU-aktører, energi-leverandører var alle tilstede da (Sør-) Trøndelag fylkeskommune inviterte til dialog om å løse fremtidig energi-kilder til hurtigbåter (se Doffin-utlysing / veiledende kunngjøring her). På dialogkonferansen på Hell / Værnes 29. mai brukte noen av dem muligheten til å presentere seg og sine løsninger og kompetanse. Diskusjonen og spørsmålene pågikk hele dagen; fordeler og ulemper med ulike energi-bærere i hurtigbåter, og hva er mulig å få til? Støttespillere i utviklingen av nye, mulige energi-kilder fortalte om sine virkemidler, bl.a. Enova og Nox-fondet. Fylkeskommunen etterspør først nå ulike utviklingsløp for å komme i mål med løsninger frem til de skal ut med nye sambands-anbud for 2020-2024, og med på laget ønsker de flere fylkeskommuner med samme behov. Troms, Sogn og Fjordane og Oppland (ferge på Randsfjorden) formidlet sine behov på sine hurtigbåt-strekninger. I tillegg ønsker Hordaland, Møre og Romsdal og Finnmark å delta i utviklingsprosessen.

Begeistret fylkesdirektør for samferdsel i nye Trøndelag Erlend Solem t.v., prosjektleder Leverandørutviklingsprogrammet Hilde Sætertrø, og prosjektleder for utvikling av nye energiløsninger for hurtigbåter Lars Fabricius, Trøndelag fylkeskommune.
Stor og lydhør forsamling av leverandører og FoU-aktører, samt flere fylkeskommuner, som ønsker å utvikle nye energikilder for hurtigbåter
Nullutslipp for hurtigbåter er mulig iflg Erik Ianssen, daglig leder i Selfa Arctic
Myndighetene har en politikk for utslippsfrie hurtigbåter, fortalte Sveinung Oftedal, fagdirektør i Klima- og miljødepartementet
Enova har virkemidler som bidrar i utviklingen av nullutslipsmobilitet, presentasjon av Konrad Pûtz
Sogn og Fjordane fylkeskommune fortalte om sine hurtigbåt-samband og behovet for utslippsfrie båter
Er hydrofoil løsningen på fremtidens hurtigbåter? Ja, mener gründerbedriften fra NTNU Flapping Foil v/Fredrik Storflor Moen