Første møteplass for digitalisering i oppvekstsektoren er gjennomført!

av Adrian Andersen

Leverandørutviklingsprogrammet inviterte sammen med Kongsbergregionen, Drammen kommune og Trondheim kommune til en møteplass om digitalisering i oppvekstsektoren med rom for å dele erfaringer og jobbe med ulike problemstillinger på tvers av de ulike prosessene.

Å jobbe sammen om å løse utfordringer er smart og helt nødvendig for at alle ikke skal behøve «å finne opp hjulet på nytt hver gang.»

I dag er teknologien i sektoren er i kraftig endring, mange løsninger fases ut og det gir nye muligheter vi må utnytte. Typiske oppgaver som håndteres i et skoleadministrativt system er skoleopptak, opprettelse av grupper, administrasjon av elever og ansatte i skolen, planlegging av skolerute, administrasjon av fagtilbud og karakterer, eller søknad og tildeling av SFO-plass. Det kan også inkludere administrative oppgaver for søknad og tildeling av barnehageplass eller innplassering av barn på avdelinger og grupper.

Kommunene som deltok denne dagen har valgt forskjellig tilnærming knyttet til akkurat når de skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren og hvilke komponenter de har i anskaffelsen. Men felles er at de underveis i sine prosesser møter utfordringer og problemstillinger knyttet til blant annet anskaffelsesprosedyrer, referansearkitektur og behovsbeskrivelse. Dagen ble viet disse problemstillingene, med informasjon og status fra frontrunnerkommunene, med en appell om å sette seg inn i funksjons- og ytelsesbeskrivelse fremfor kravspesifikasjon og ønske om å samarbeide mer om felleskomponenter. I løpet av workshopene kom vi frem til flere tiltak vi sammen må jobbe med fremover.

 

Frank Baklid i Drammen kommune (nede t.v) var en av innlederne. Han påpekte at om kommunene er flinke til å etterspørre behov på en annen måte kan leverandører bruke mer tid på å utvikle det de er gode på, heller enn integrasjoner.. Han påpekte også at «Innovative anskaffelser tilrettelegger for at små leverandører kan komme på banen med nye løsninger. Et foretak på 5 medarbeidere har ikke sjans i dag, men vi kan tilrettelegge for at de med beste ideer kan komme på banen gjennom innovative anskaffelser».

Lena Andersen (nede t.h.) jobber i disse dager med en funksjons og ytelsesbeskrivelse for Kongsbergregionen som skal anskaffe nytt oppvekstadministrativt system. «Difi har veldig god veileder jeg anbefaler å sjekke ut», sier Lena