Velferdsteknologi fra pilot til skala – nå løsner det!

av Riche Vestby

Leverandørutviklingsprogrammet har de siste årene lagt mye innsats i å få offentlige virksomheter til å samarbeide om innovative anskaffelser på områder der de har samme behov. Vi er derfor veldig fornøyde og mektig imponerte over Larvik kommune som leder an når 29 kommuner på nyåret lyser ut en felles innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. Fellesanskaffelsen er den største i Leverandørutviklingsprogrammets historie. Velferdsteknologi er et område der vi erfarer at kommunene opplever gode resultater ved å samarbeide og denne anskaffelsen bygger på erfaringer fra tidligere fellesanskaffelser av velferdsteknologi ledet av Trondheim, Lindås og Bærum.

Leverandørutviklingsprogrammet har de siste årene lagt mye innsats i å få offentlige virksomheter til å samarbeide om innovative anskaffelser på områder der de har samme behov.  Vi er derfor veldig fornøyde, og mektig imponerte over Larvik kommune som leder an når 29 kommuner på nyåret lyser ut en felles innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte.

Marija Stanarevic og Elisabeth Sørensen, Larvik kommune

Fellesanskaffelsen er den største i Leverandørutviklingsprogrammets historie. Velferdsteknologi er et område der vi erfarer at kommunene opplever gode resultater ved å samarbeide og denne anskaffelsen bygger på erfaringer fra tidligere fellesanskaffelser av velferdsteknologi ledet av Trondheim, Lindås og Bærum.

Vi er rett og slett litt overveldet over responsen fra de andre kommunene men syns jo det er veldig moro at så mange vil samarbeide med oss om dette, sier prosjektleder Marija Stanarevic i Larvik kommune.

Små og store kommuner fra hele landet er med

De 29 kommunene kommer fra hele 7 ulike fylker. Røyrvik er minst med 469 innbyggere og Bergen er størst med 278 556. Til sammen bor det omtrent 1 million innbyggere i kommunene som nå anskaffer denne typen teknologi og med den vil kunne tilby innbyggerne sine nye tjenester. Kommunene som samarbeider har ulik fartstid med både innovative anskaffelser og med velferdsteknologi, noen er erfarne andre er ferskinger. Gjennom å samarbeide på denne måten spres kompetanse på tvers. For de uerfarne føles det også trygt å kunne lene seg på de som har gjort dette før da denne typen anskaffelser ikke bare er enkelt å gjennomføre alene. Vi ser også at Larvik har fått veldig god støtte av mange av kommunene de samarbeider med i dette arbeidet, særlig har Trondheim vært en viktig støttespiller i arbeidet med å utvikle konkurransegrunnlaget.

Leverandørene får mye å henge fingrene i

Det har vært en viss utålmodighet i markedet knyttet til at det går litt tregt med skalering og implementering av velferdsteknologi i kommunene. Mange har snakket om pilotsyken og at hver anskaffelse blir for liten. Dette har forståelig nok vært frustrerende for leverandørene. Det er derfor ekstra gledelig at kommunene gjennom denne fellesanskaffelsen iverksetter det markedet lenge har etterspurt. Det er svar på tiltale og alt tyder på at leverandørene får mye å henge fingeren i i tiden som kommer. Vi har også fått signaler om at mange andre kommuner også forbereder anskaffelser av denne typen teknologi så her er det bare å følge godt med framover.

Samarbeid nytter

At fellesanskaffelsen favner så mange kommuner er også et resultat av godt samarbeid mellom Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Leverandørutviklingsprogrammet. Når vi slår våre krefter sammen får også vi til mer enn hver for oss, akkurat som kommunene det her er snakk om. For oss i Leverandørutviklingsprogrammet er samarbeid med relevante aktører en viktig suksessfaktor, det ser vi gang på gang at gir gode resultater. Jeg avslutter derfor med det som er blitt mitt mantra i dette arbeidet – sammen er vi dynamitt!

 

Disse kommunene anskaffer sammen:

Larvik, Bergen, Trondheim, Voss, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Melhus, Malvik, Skaun, Midtre Gauldal, Tønsberg, Færder, Holmestrand, Sande i Vestfold, Skien, Bamble, Bø, Nome, Sauherad, Seljord, Ørland, Høylandet, Bindal, Grong, Bodø, Røst, Rødøy og Røyrvik.