IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

Når 43 nye kommuner oppstår i 2020 må IKT-plattformen virke.
Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret. De kommunene som nå står foran kommunesammenslåing og ny regionstruktur i 2020 har kort tid på seg til å tilrettelegge systemene.

Innovasjonsløft

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Om anskaffelsen

Felles erfaringsprosess for fremtidige anskaffelser av IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

Kartlegge behov

Flere kommuner søker erfaringsforum og utveksling i forbindelse med IKT-muligheter ved kommunesammenslåing .

Markedsdialog

Les mer

Workshopen skal bidra til at kommuner og private IT-leverandører sikrer en god digital gjennomføring av kommune- og regionreformene. Ved å samle sammenslåingskommuner og leverandører, skaper vi en større trygghet for at systemene fungerer som de skal når 43 nye kommuner ser dagens lys i 2020.

Anskaffelse

Koordinering av beste praksis ved anskaffelser

Les mer

Kartverket står for koordinering av beste praksis ved anskaffelser