IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

Når 43 nye kommuner oppstår i 2020 må IKT-plattformen virke.
Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret. De kommunene som nå står foran kommunesammenslåing og ny regionstruktur i 2020 har kort tid på seg til å tilrettelegge systemene.

Aktører

Innovasjonsløft
Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Felles erfaringsprosess for fremtidige anskaffelser av IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

Kartlegge behov

Flere kommuner søker erfaringsforum og utveksling i forbindelse med IKT-muligheter ved kommunesammenslåing .

Markedsdialog

Les mer

Workshopen skal bidra til at kommuner og private IT-leverandører sikrer en god digital gjennomføring av kommune- og regionreformene. Ved å samle sammenslåingskommuner og leverandører, skaper vi en større trygghet for at systemene fungerer som de skal når 43 nye kommuner ser dagens lys i 2020.

Anskaffelse

Koordinering av beste praksis ved anskaffelser

Les mer

Kartverket står for koordinering av beste praksis ved anskaffelser

Om anskaffelsen

  Kommunal og moderniseringsdepartementet har utpekt Kartverket som teknisk koordinator på IKT-spørsmål når de nye kommunene og regionene skal bygges. Alle digitale offentlige systemer på tvers av virksomheter og nivåer må samordnes i ny kommune- og regionstruktur. – IKT-plattformen må virke! Gjennom vårt arbeid med å bygge en ny digital løsning for kommunesammenslåinger har vi sett at små kommuner har begrenset kapasitet. Kommunal sektor er i stor grad avhengig av privat IKT-kompetanse for å kunne gjøre nødvendige tilpasninger til sine systemer, sier IT-direktør Olav Petter Aarrestad i Kartverket. Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret. De kommunene som nå står foran kommunesammenslåing og ny regionstruktur i 2020 har kort tid på seg til å tilrettelegge systemene.