Pågående anskaffelse

IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

Innovasjonsløft

Når 43 nye kommuner oppstår i 2020 må IKT-plattformen virke.
Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret. De kommunene som nå står foran kommunesammenslåing og ny regionstruktur i 2020 har kort tid på seg til å tilrettelegge systemene.

Felles erfaringsprosess for fremtidige anskaffelser av IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

Kartlegge behov

Flere kommuner søker erfaringsforum og utveksling i forbindelse med IKT-muligheter ved kommunesammenslåing .

Markedsdialog

Les mer

Workshopen skal bidra til at kommuner og private IT-leverandører sikrer en god digital gjennomføring av kommune- og regionreformene. Ved å samle sammenslåingskommuner og leverandører, skaper vi en større trygghet for at systemene fungerer som de skal når 43 nye kommuner ser dagens lys i 2020.

Anskaffelse

Koordinering av beste praksis ved anskaffelser

Les mer

Kartverket står for koordinering av beste praksis ved anskaffelser

  Kommunal og moderniseringsdepartementet har utpekt Kartverket som teknisk koordinator på IKT-spørsmål når de nye kommunene og regionene skal bygges. Alle digitale offentlige systemer på tvers av virksomheter og nivåer må samordnes i ny kommune- og regionstruktur. – IKT-plattformen må virke! Gjennom vårt arbeid med å bygge en ny digital løsning for kommunesammenslåinger har vi sett at små kommuner har begrenset kapasitet. Kommunal sektor er i stor grad avhengig av privat IKT-kompetanse for å kunne gjøre nødvendige tilpasninger til sine systemer, sier IT-direktør Olav Petter Aarrestad i Kartverket. Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret. De kommunene som nå står foran kommunesammenslåing og ny regionstruktur i 2020 har kort tid på seg til å tilrettelegge systemene.