På vei mot utslippsfrie byggeplasser i Buskerud

av Cecilie Endresen

Buskerud Fylkeskommune har et mål om i fremtiden å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Men hvor skal de begynne? Hva er mulig i dagens marked? Hva kan de gjøre for å tilrettelegge for ytterligere utvikling? Disse spørsmålene ønsket de svar på og inviterte bredt inn til konferanse og dialog om mulighetsrommet og utfordringene knyttet til veien fra dagens drift til total utslippsfri byggeplass. Og svar fikk de.

Buskerud Fylkeskommune har et mål om i fremtiden å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.  Men hvor skal de begynne? Hva er mulig i dagens marked?  Hva kan de gjøre for å tilrettelegge for ytterligere utvikling? Disse spørsmålene ønsket de svar på og inviterte bredt inn til konferanse og dialog om mulighetsrommet og utfordringene knyttet til veien fra dagens drift til total utslippsfri byggeplass. Og svar fikk de.

Rolle som utviklingsaktør

Buskerud Fylkeskommune er sitt ansvar bevisst og ønsker å ta sin rolle som utviklingsaktør ved å stille miljøkrav i fremtidige anskaffelser, bringe informasjon til torgs og justere krav  i samspill med utviklingen i bransjen. -Vi er ikke best, men har et mål om å bli gode og lære, uttalte eiendomssjef Gjermund Riise Brekke ærlig da han åpnet konferansen. – Og vi ønsker å starte der vi finner åpninger i det totale bildet.

Og erfaringer fra hvor andre, offentlige aktører har startet og funnet åpninger i det store bildet, fikk de fra Jon Søland i Omsorgsbygg Oslo KF (1-Erfaringer fra Oslo kommune, Omsorgsbygg_JonSøland) og Bodil Motzke i Undervisningsbygg Oslo KF.(2-Erfaringer fra Oslo kommune, Undervisningsbygg_BodilMotzke)

Jon Søland understreket betydningen av  å gå i dialog med markedet. Dialogen med markedet, gjennomført  i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, (konferanse og en til en – møter) medførte at hovedmålsettingen til Omsorgsbygg om fossilfri byggeplass ble oppnådd umiddelbart.

Det ble også understreket gjennom hele konferansen betydningen av at offentlige aktører vekter tildelingskriteriene «riktig» med tanke på miljøperspektivet.

Planlegging – Alfa og omega

Vidar Ellefsen i Global Associates AS (3-Planlegging-alfa og omega_VidarEllefsen) understreket betydningen av å planlegge hele prosessen frem til leveranse, forstå oppgave fra start og hva som skal leveres for så å planlegge oppgavene for å få minst mulig utslipp. Betydningen av å identifisere og styre risiko ble også understreket. Da er det essensielt å ha kunnskap «i bånn» om hva som er mulig. Eksempelvis i forhold til oppvarming av byggeplass (byggtørk), tilgjengelige teknologier av anleggsmaskiner og transport og ikke minst effekter av omlegging til fossilfri- og utslippsfrie byggeplasser.

Tekniske løsninger

Arnfinn Strålberg i Veidekke Entreprenør AS (4-Drift av byggeplasser-på vei mot utslippsfrie byggeplasser_ArnfinnStrålberg) gjennomgikk de ulike fasene i et byggeprosjekt (rivingsfasen, grunnarbeider, råbygg/betong, tett bygg/innvendige arbeider) og hva konkret som ble gjennomført av tiltak på fossilfrie byggeplasser i dag, samt utfordringer og fordeler knyttet til gjennomføring av de ulike tiltakene.

Deretter fikk alle deltagerne et litt mer «kunnskapsdykk» i hva som er teknisk mulig pr i dag og hva som eksisterer i markedet på de ulike områdene i forhold til:

Betydningen av politiske føringer

Hanne Lisa Matt, leder for hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i BFK, (12-Veien til målet for Buskerud_HanneLisaMatt)  synliggjorde hvilken betydning politiske føringer har å si satsing på miljøvennlige anskaffelser. -Det er viktig at politikere tør å satse og gir tydelige signaler! avsluttet hun seminaret med.