Spenstige solenergiløsninger premiert

av Harald Aas

Foto: Vinnere av idé- og designkonkurransen: Norwegian Green Energy Solutions, eSmart Systems, InCube, ÅF Engineering og Sweco.

Idé- og designkonkurranse

Undervisningsbygg KF i Oslo mottok ti ulike forslag på smart lagring og bruk av solenergi i sine kommende plusshus. Løsningene var basert på funksjonskravene miljøvennlighet, energieffektivitet, økonomisk lønnsomhet på sikt, skalerbarhet og mulighet for praktisk gjennomføring. Løsningene var så relevante og godt at Undervisningsbygg like gjerne premierte halvparten.

Fem vinnere

Av de i alt fem vinnerne varierte løsningsforslagene fra smart energistyring basert på prognoser og måledata, via gjenbruk av elbilbatterier og hydrogenproduksjon, til helhetlig tankegang for hvordan en energiproduserende skole kan bidra til energiforsyning i lokalsamfunnet eller bydelen de er en del av. I disse løsningsforslagene ligger det grønne og økonomisk fornuftige muligheter for landets undervisningsbyggherrer.

Videre oppfølging

Leverandørutviklingsprogrammet tar opp tråden med vinnerne allerede til uken, hvor flere offentlige undervisningsbyggherrer som samarbeider på området skal få dykke enda dypere i løsningsforslagene, samt få faglig påfyll fra NVE, Solenergiklyngen og ikke minst ENOVA innen finansieringsmuligheter.

Idé- og designkonkurransen er kun ett av mange tidlige steg. Leverandørutviklingsprogrammet ser frem til fortsettelsen gjennom innovative anskaffelser, konkretisering av løsninger, og ikke minst den potensielle skaleringen.