Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehage og skole

Kongsbergregionen har en målsetting om å gjøre skolehverdagen enklere ved å finne de optimale digitale løsningene for skole og barnehage. De har gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge reell bruk og behov for digitale løsninger i oppvekstsektoren. Kongsbergregionens overordnede mål er at elever og lærere skal ha gode og enkle verktøy, lærere, skole og kommune skal ha enklest mulig mulighet for å rapportere alle nødvendige styringsdata og prosesser som kan automatiseres, skal automatiseres.
I tillegg ønsket Kongsbergregionen å finne frem til digitale løsninger som kommuniserer på tvers av kommuner, der det er hensiktsmessig.

Innovasjonsløft
Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Kongsbergregionen har gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge reell bruk og behov for digitale løsninger i oppvekstsektoren. De har tatt utgangspunkt i hvilke typer informasjon og data som finnes, hvordan disse skal deles, vurderes og kommuniseres; hvordan dette gjøres i dag, og hvordan det ev. kan gjøres i fremtiden.

Kartleggingen av behov er gjennomført med tanke på å identifisere sentrale arbeidsprosesser, informasjonsproduksjon og –utveksling. Derfor ble kartleggingen innrettet mot sentrale arbeidsprosesser for ulike aktører rundt oppvekstsektoren.

Les mer

Kartleggingen er gjennomført i form av workshoper med deltakere i ulike roller: Rektorer/inspektører, barnehagestyrere, kontaktlærere, foreldre, elever, kontormedarbeidere, tillitsvalgt, samt representanter fra kommunene (skole- og barnehageeier, arkiv, IKT og økonomi). De har i tillegg mottatt innspill fra foreldreutvalg. De har dermed dokumentert behov og praktisk bruk innen en vid del av arbeidshverdagen, styring og oppfølging i hele oppvekstsektoren.

Det var utgangspunktet for dialogen med markedet, og for en prosess mot anskaffelse av helhetlige, digitale løsninger for oppvekstsektoren.

Dialog

Kongsbergregionen arrangerte en dialogkonferanse med leverandører 1.september 2016. De utfordret leverandørene til å komme frem til en helhetlige, digitale løsninger. Det var 45 deltakere på dialogkonferansen, hvorav 30 var leverandører. I etterkant av dialogkonferansen ble alle interesserte leverandører invitert til å komme med skriftlig løsningsforslag, samt å presentere sitt forslag til løsning i en-til-en-møter. En-til-en-møtene ble gjennomført i september 2016. Kongsbergregionen mottok 10 skriftlig løsningsforslag fra leverandørene som ble presentert for dem i en til en møter.

Nasjonalt Innovasjonsløft

INNOVASJONSLØFT - Digitalisering av oppvekstsektoren

I etterkant av dialogen med markedet, og den informasjonen de hadde fått fra leverandørene, så tok Kongsbergregionen en avgjørelse på å utsette anskaffelsen 1 år. Dette var med grunnlag i at gjennom leverandørdialogen kom det frem et behov for en felles kommunal referansearkitektur. Referansearkitekturen er en konseptuell arkitektur som beskriver hva slags komponenter, tjenester og sammenhenger som er mest hensiktsmessig i digitalisering ev oppvekstsektoren. Gjennom leverandørutviklingsprogrammet samordnet Kongsbergregionen seg da med Drammen kommune og Trondheim kommune, som også skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren. Det ble etablert et innovasjonsløft.

Les mer

INNOVASJONSLØFT – Digitalisering av oppvekstsektoren

Målsettingen med det nasjonale innovasjonsløftet er at kommuner i Norge skal kunne bruke denne referansearkitekturen når de skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren. Trykk her for mer informasjon om aktiviteter i regi av INNOVASJONSLØFTET.

Kongsbergregionen legger i februar ut en ytelses- og funksjonsbeskrivelse på sin anskaffelse «Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehage og skole» for å få ytterligere innspill om mulighetsrommet i sin anskaffelse.

 

 

Konkurranse

Konkurransen ble gjennomført som en åpen tilbudskonkurranse.