Stavanger først ut med Innovasjonspartnerskap

av Riche Vestby

Stavanger kommune er første virksomhet til å teste ut mulighetene som ligger i Innovasjonspartnerskap.

Stavanger først i løypa

Stavanger kommune jakter på nye løsninger når de i dag signerer avtalen som markerer at kommunen er i førersetet for Norges første innovasjonspartnerskap. Gjennom partnerskapet ønsker de å få på plass radikalt nye løsninger innenfor helse- og omsorgssektoren, nærmere bestemt innenfor heldøgnsomsorgen.

Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet er med når vi nå skal teste denne måten å anskaffe på. Sammen skal vi utfordre hverandre og markedet for å komme fram til gode og bærekraftige løsninger – for Stavanger, og for Norge i sin helhet. Underveis skal vi også utvikle metodeverktøy og dele våre erfaringer bredt. Vi vil gå opp løypa og sørge for at også andre kan ta dette i bruk.

 

God stemning da avtalen var signert

Innovasjonspartnerskap er en ny konkurranseform som åpner for tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Den kan kun brukes på anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Kort fortalt er det en konkurranse om de gode ideene, eller de gode hodene om du vil. Når disse er valgt vil kommunen som innkjøper utvikle fremtidens løsninger i tett samspill med leverandørene. Den gode nyheten er at kommunen kan kjøpe løsningen når den er ferdig utviklet, uten å måtte ut i nye anbudsrunder. Hensikten er å løse samfunnsutfordringer og på samme tid bygge næringer – alt til det beste for innbyggerne. Vinn, vinn, vinn med andre ord.

Om du er interessert i å følge med på arbeidet er det bare å holde seg oppdatert på våre sider. Her vil vi blogge om prosessen underveis.