Dialogaktivitetene godt i gang

av Riche Vestby

Hvordan kan vi levere tjenesten "elektronisk medisineringsstøtte - fra apotek til mage" på nye måter i framtida? Dette var tema da nærmere 70 deltakere fra leverandører og kommuner nylig møttes på dialogkonferanse.

Hvordan kan vi levere tjenesten «Elektronisk medisineringsstøtte – fra apotek til mage» på nye måter i framtida? Dette var tema da nærmere 70 deltakere fra leverandører og kommuner nylig møttes på dialogkonferanse. Høy latter, litt temperatur og utrolig mange spørsmål preget dagen der ulike fagpersoner fikk god tid til å snakke sammen.

To overordnede spørsmål som grunnlag for dialogen

Larvik leder anskaffelsen der 9 kommuner går sammen om å søke nye løsninger på ganske like behov. Det er to sentrale spørsmål som danner bakteppet for anskaffelsen: Det første er hvorvidt det er mulig å tenke nytt rundt roller i tjenesteforløpet? Det andre er hvordan teknologien kan stimulerer til økt selvstendighet og mestring?

Tjenesteforløpet for elektronisk medisineringsstøtte er komplekst. For å innvie leverandørene i denne kompleksiteten presenterte kommunen dagens sammensatte tjenesteforløp og de mange utfordringene man nå søker løst.

Dette er ikke for pyser!

Sitatet falt i pausen etter kommunenes presentasjon av behov og utfordringer. Det var nok mange som fikk litt å tenke på. Noen av leverandørene som deltok denne dagen har løsninger som svare ut noen av de utfordringene kommunene har, men å løse hele utfordringsbildet virket nok litt overveldende på noen og enhver.

Er du nysgjerrig på forløpet? Da kan du laste det ned her: Elektronisk_medisinering_dialogkonf_Larvik (002)

Gruppearbeid med utgangspunkt i dagens tjenesteforløp

De innledende presentasjonene slo fast at dagens tjenesteforløp har mange rom for forbedringer. Gjennom å se sammen på utfordringene fikk leverandører og kommuner anledning til å grave mer i de ulike problemstillingene. Leverandørene stilte spørsmål, kom med forslag og innspill. Kommunene bisto med erfaringer og innsikt knyttet til hva kommunene som tjenesteytere sliter med, og hvilke utfordringene mottakerne av tjenestene har. Alt fra muligheter for integrasjon mot ulike fagsystemer til det å huske å ta medisiner ble diskutert.

Vi deltar her for å få økt innsikt og forståelse for behovet. Å jobbe med hele tjenestereisen på denne måten var utrolig lærerikt!

Sitatet oppsummerer stemningen på en av gruppene. Nå blir det spennende å se om dette bidrar til at det kommer spennende løsningsforslag på bordet.

Dagens tjenesteforløp er komplekst. Her jobber en av gruppene med å forstå utfordringene og drøfte mulige løsninger.

Leverandører fra hele kjeden deltok denne dagen, og noen av dem møttes på denne måten for aller første gang. Vi har i etterkant fått tilbakemelding om at noen av dem nå vurderer å samarbeide for å  komme fram til løsninger som kan imøtekomme de behovene som ble presentert. Dette lover godt for fortsettelsen.

Den første av flere dialogaktiviteter

Dialogkonferansen var den første av flere dialogaktiviteter. Det neste som skjer er at leverandørene får anledning til å gi skriftlige innspill på de behovene som ble presentert. Videre arrangeres det en til en møter i mai. Innspillene som kommer gjennom disse aktivitetene vil danne grunnlaget for konkurransen som lyses ut høsten 2017. Vi er alle spente på hvor dette ender!