Stor interesse fra markedet for smartere drift og vedlikehold av bygg

av Adrian Andersen

Bergen kommune har nå gjennomført prekvalifisering for å delta i utviklingen av nye løsninger for smartere drift og vedlikehold av bygg.

Bergen kommune har nå gjennomført prekvalifisering for å delta i utviklingen av nye løsninger for smartere drift og vedlikehold av bygg. Det kom inn hele 24 søknader om prekvalifisering og 10 bedrifter/konsortium er invitert til å levere tilbud.

«De leverandørene som gikk videre skiller seg særlig ut ved at de scorer høyere på referanseoppdragenes relevans i lys av vår behovsbeskrivelse, referanseoppdragenes omfang og kompleksitet samt beskrivelse av resultatene. Tilbudsfristen er 30.11.2018 og vi legger opp til å starte første forhandlingsrunder over nyttår sier Maria Gonzales, prosjektleder i Bergen kommune».

«Det er også morsomt å registrere at ca. halvparten har levert søknad sammen med andre. Det viser at jobben vi har gjort i tidlig fase med bred mobilisering og speed date på markedsdialogen samt oppfordring om samarbeid har fungert veldig fint, avslutter Maria».

Maria Gonzales

Om prosjektet
Bergen kommune eier og forvalter ca. 1000 bygg – totalt mer enn 1 million kvadrat- meter. Årlig brukes rundt 500 millioner kroner av kommunens driftsbudsjett til vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av eksisterende bygg. Bergen kommune jobber til dels både tungvint og lite kosteffektivt med drift og forvaltning av de store samfunnsverdiene de forvalter i kommunen. Innovasjonspartnerskapet har fått innvilget 6 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger for kommunens bygg og eiendommer.

Her kan du lese mer om prosjektet 1000 bygg – 10000 muligheter