Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

Alle de 30 Agder kommunene har gått sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Når er prosessbeskrivelsen av den innovative anskaffelsen klar.

Innovasjonsløft
Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Om anskaffelsen

Dette er en av de største felles anskaffelsene av trygghets- og varslingsteknologi, med alle kommunene i en region. 21 kommuner er med fra start, mens 9 har opsjon på avtalen. Kommunene i Agder har inngått kontrakt om felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi med Telenor Objects. Anskaffelsen er gjennomført som konkurransepreget dialog ledet av Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA). Her finner du prosessbeskrivelse fellesanskaffelse Agder. Her finner du et filmklipp fra NRK Sørlandet