Leverandørene viser stor interesse for innovasjonspartnerskapet i Stavanger

av Riche Vestby

Stavanger kommune drømte om seks til åtte søknader om prekvalifisering - og mottok 22!

Stavanger kommune drømte om seks til åtte søknader om prekvalifisering, og mottok 22!

Marianne Sigurdsen Scwerdt

Det knyttet seg stor spenning til om bedriftene ville melde seg på i kampen om å delta i Norges første innovasjonspartnerskap. Og for en respons Stavanger fikk! Kommunen har virkelig klart å engasjere leverandører med sin problemstilling. De mottok i alt 22 søknader om prekvalifisering fra leverandører som ønsker å delta i konkurransen.

Vi er helt overveldet over responsen fra markedet. Dette var gøy! I neste fase blir det spennende å se hvilke prosjektideer vi mottar fra de som nå er prekvalifisert til å delta i selve konkurransen, sier prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt.

Mange konsortier i bunken

Hele 57 leverandører har søkt om prekvalifisering. Av disse er seks enkeltstående aktører mens de øvrige inngår i 16 ulike konsortier. Stavanger har gjennom dialogen med markedet gitt utrykk for at leverandørene trolig vil måtte samarbeide om å utvikle nye løsninger som svarer ut identifiserte behov om økt aktivisering og egenmestring hos innbyggere i korttidsopphold. Samtlige som søkte ble prekvalifisert.

Klyngene Smart Care Cluster og Norway Health Tech har på oppfordring fra kommunen og Leverandørutviklingsprogrammet arrangert matchmakingaktiviteter. Dette har gitt gode resultater og helt nye konsortier er dannet i denne fasen av prosjektet. Å spille på lag med klyngene i denne typen anskaffelsesprosesser er viktig både for innkjøper og oss andre som er involvert i dette arbeidet. Offentlig-privat innovasjonssamarbeid kan bidra til mye bra framover om vi klarer å sette alle gode krefter i spill. Sammen er vi dynamitt!