Den første elektriske 26-tonns gravemaskinen er her!

av Harald Aas

Det gikk rimelig fort å få på plass den første 26-tonns helelektriske gravemaskinen; kun 8-9 måneder fra idé til ferdig prototype. Det antas at etter denne utviklingsperioden vil produksjonstiden senkes til 1,5 måned. Fantastiske nyheter for miljøet, og ikke minst for alle de offentlige byggherrene som har ventet på denne type maskiner til sine byggeplasser.

Foto: Tina Sølvberg, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Denne utviklingen har imidlertid ikke skjedd i et vakuum, men heller gjennom et godt samspill mellom det offentlige og næringslivet, tilrettelagt av Leverandørutviklingsprogrammet i tett samarbeid med betydelige offentlige byggherrer, miljøorganisasjoner, klynger og offentlige instanser. Felles for oss alle, er at vi har en interesse av at anskaffelser brukes som et strategisk verktøy for å oppskalere og få opp farten på den grønne utviklingen.

Denne type utvikling og innovasjon er kostnadskrevende, og leverandørene tar en høy risiko ved å utvikle noe nytt. Tidlig i 2017 satt vi derfor et helt lag sammen for nettopp å få til en grønn og utslippsfri utvikling i større skala for byggeplasser, enn om den enkelte innkjøper hadde kontaktet markedsaktører individuelt. Sagt med andre ord; et tydelig og større etterspørselsvolum fra offentlige byggherrer, som Leverandørutviklingsprogrammet la til rette for, har fått flere leverandører til å strekke seg for å levere de grønne løsningene på byggeplass. Derfor er vi ekstra fornøyde med å se resultatene allerede nå, tidlig i 2019.

 

Det er klart at det er mer attraktivt og mindre risikofylt å utvikle disse grønne løsningene når man har flere offentlige byggherrer som står klare til å anskaffe dette straks produktene er utviklet. Dette har vært ett av sukssesskriteriene når man ser hvordan «utslippsfrie byggeplasser» har skutt fart og bredt om seg. Vi vet også at det er flere og spennende utviklingsløp på gang på dette området. Vi gleder oss derfor til fortsettelsen, og vil fortsette å koble det offentlige og private for å få fart på de større og grønne utviklingsløpene – både på og utenfor byggeplassene.

Sammen er vi dynamitt!