Rogaland kaster seg på utslippsfri byggeplassbølge

av Adrian Andersen

Konkrete verktøy for å nå mål om utslippskutt i tråd med Parisavtalen er etterspurt lokalt, regionalt og nasjonalt.  Mer strategisk bruk av anskaffelser og å legge til rette for innovasjon gjennom markedsdialog er ett slikt effektivt verktøy. Arbeidet med utslippsfrie byggeplasser fortsetter å bre om seg i så måte, senest sørvest i landet – nærmere bestemt Rogaland.

I regi av Klimapartner Rogaland deltok Leverandørutviklingsprogrammet sammen med Difi og Zero på et møte med Rogaland sin anleggsbransje. Bransjen selv er proaktiv og vil utfordre de store byggherrene og kommunene i regionen til å etterspørre mer klimasmarte løsninger i byggeprosjektene. Bransjen var også tydelige på at det er mye å gå på og de er klare til å levere en reduksjon i klimagassutslipp allerede nå.

Noen stikkord for de gode diskusjonene var forutsigbarhet, mer gjenbruk, formkrav, bonus for bedre utført arbeid, flere innovasjonsvennlige kontrakter og mye mer dialog. Bransjen skal møte Statens vegvesen, BaneNor, Statkraft, Statnett, Nye Veier, Statsbygg og kommunene i neste runde for mer fart på feltet i denne regionen også. Dette initiativet blir spennende å følge fremover.