Sykehuset Østfold og Diffia har signert avtale om innovasjonspartnerskap

av Riche Vestby

Sykehuset Østfold er det første norske sykehuset som inngår et innovasjonspartnerskap med en privat aktør. Diffia vant konkurransen i knallhard konkurranse med mange andre leverandører. Onsdag 18. september var det endelig tid for høytidelig markering og feiring av det nye partnerskapet. Sammen skal sykehuset og leverandøren utvikle digitale løsninger slik at kreftpasienter som er hjemme kan følge med på, delta aktivt og håndtere egen sykdom.

Blide samarbeidspartnere feirer kontraktsinngåelsen. Foto: Sykehuset Østfold

 

Sykehuset Østfold er det første norske sykehuset som inngår et innovasjonspartnerskap med en privat aktør. Diffia vant fram i knallhard konkurranse med mange andre leverandører. Onsdag 18. september ble avtalen mellom Diffia og sykehuset markert med mange samarbeidspartnere til stede.

Digital hjemmeoppfølging er en helt ny måte å organisere helsetjenesten på. Det utfordrer de tradisjonelle måtene å tenke pasientforløp på, sier Ingunn Olsen som er prosjektleder.

Stor interesse for prosjektet

Det hører med til historien at interessen for prosjektet har vært enorm. Sykehuset mottok hele 20 søknader om partnerskap, mange av dem bestående av konsortier av leverandører. Etter flere intense forhandlingsrunder var det til slutt Diffia i samarbeid med Netlife Design og Sopra Steria som vant fram. Diffia har allerede utviklet appen Nimble. Dette er en mobil assistent for leger og helsepersonell på sykehus. I innovasjonspartnerskapet skal Diffia sammen med sykehusansatte og pasienter utvikle en løsning som gjør at pasientene kan følge med på og medvirke i behandlingen av egen sykdom utenfor sykehus, en digital tjeneste for hjemmeoppfølging der man både skal kunne kontrollere helsetilstand og få beslutningsstøtte.

Det er et mål at den ferdige løsningen både kan brukes av helsepersonell på sykehus, av pasienter og pårørende og av helsepersonell i kommunehelsetjenesten, forteller Soheil Dabestani som er administrerende direktør i Diffia.

Et viktig prosjekt både for pasienter og helsepersonell

Mange kreftpasienter føler seg usikre når de er hjemme, og det kan være vanskelig å til en hver tid ha oversikt over alt som skjer. Samtidig er det en stor belastning å stadig måtte reise til sykehuset. Gjennom løsningene som skal utvikles ønsker sykehuset å gi disse pasientene god oppfølging i hjemmet av spesialister som befinner seg på sykehuset. Dette skal gi pasientene opplevelsen av større trygghet og selvstendighet samtidig som de kan være mindre på sykehuset. Behovskartleggingen i prosjektet viste at akkurat det var viktig for pasientene. Helsepersonell vil på sin side få viktig informasjon om pasientenes tilstand og på den måten bli bedre rustet til å iverksette riktig tiltak.

Utviklingen starter nå

Sykehuset Østfold og selskapene går nå i gang med utviklingsfasen i dette spennende prosjektet. Interessen for prosjektet er stor, og både Helse Sørøst RHF, Sykehuspartner og Fredrikstad kommune er blant aktørene som følger prosjektet tett. Brukerutvalget ved sykehuset er også involvert. Hele grunntanken i innovasjonspartnerskap som anskaffelsesprosedyre er at utviklingen skal skje i tett samspill mellom aktørene det handler om. Dette er derfor et eksempel på samskaping i praksis. Vi i Leverandørutviklingsprogrammet er stolte over å være en av bidragsyterne i prosessen, og gleder oss til fortsettelsen. At løsningen er etterlengtet er vi ikke i tvil om.