Digital løsning for oppvekstsektoren

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Flere gjennomfører innovative anskaffelser, deriblant Kongsbergregionen (7 kommuner), Drammen kommune og Trondheim kommune. Gjennom dialog med markedet har det kommet frem et behov for en felles kommunal referansearkitektur. Referansearkitekturen er en konseptuell arkitektur som beskriver hva slags komponenter, tjenester og sammenhenger som er mest hensiktsmessig i digitalisering ev oppvekstsektoren. Målsettingen er at kommuner i Norge kan bruke denne referansearkitekturen når de skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

Innovasjonsløft

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen