Digital løsning for oppvekstsektoren

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Flere gjennomfører innovative anskaffelser, deriblant Kongsbergregionen (7 kommuner), Drammen kommune og Trondheim kommune. Gjennom dialog med markedet har det kommet frem et behov for en felles kommunal referansearkitektur. Referansearkitekturen er en konseptuell arkitektur som beskriver hva slags komponenter, tjenester og sammenhenger som er mest hensiktsmessig i digitalisering ev oppvekstsektoren. Målsettingen er at kommuner i Norge kan bruke denne referansearkitekturen når de skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

Aktører

Innovasjonsløft
Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Flere gjennomfører innovative anskaffelser, deriblant Kongsbergregionen (7 kommuner), Drammen kommune og Trondheim kommune. Gjennom dialog med markedet har det kommet frem et behov for en felles kommunal referansearkitektur. Referansearkitekturen er en konseptuell arkitektur som beskriver hva slags komponenter, tjenester og sammenhenger som er mest hensiktsmessig i digitalisering ev oppvekstsektoren. Målsettingen er at kommuner i Norge kan bruke denne referansearkitekturen når de skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

Det er hittil utarbeidet en helhetlig «nasjonal» digital brukerreise av oppvekstsektoren fra A-Å, og  et forslag til referansearkitektur – basert på erfaringer gjennom behovskartlegging, og dialog/utviklingsprosjekter i samarbeid med leverandører.

Referansearkitekturen har vært drøftet med premissgivere innen feltet.

9.mars 2017 inviteres alle kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren til en nasjonal møteplass. Der vil referansearkitekturen og brukerreisen presenteres. Med utgangspunkt i en ytelses- og funksjonsbeskrivelse i forhold til Kongsbergregionens anskaffelse på området (som nå er ute på høring) vil kommunene få anledning til å drøfte muligheter og utfordringer gjennom en felles workshop.

Se videre prosess på den enkelte behovseiers anskaffelse; 

Drammen kommune

Kongsbergregionen

Trondheim kommune

Nye Asker kommune