Slik får du «6-gangeren»

av Harald Aas

Det skapes 6 ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det, viser rapport.

Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene.

En rapport fra Menon viser at det skapes 6 ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det.

Hovedpoenget er å skape en god dialog mellom innkjøpere og mulige leverandører før anbudsdokumentene skrives. I dialogen beskriver offentlige virksomheter sine behov for å fornye, forbedre og forenkle både egen drift og det de skal levere til oss innbyggere. Leverandørene svarer med nye ideer og innovative løsninger.

Det er foreløpig få statlige og kommunale toppledere som virkelig utnytter innovative anskaffelser i moderniseringen av offentlig sektor. Noe skyldes lite kunnskap om metoden- Mye handler også om lederes og medarbeideres aversjon mot risiko, og redsel for å gjøre feil.

Innkjøp er også beheftet med mange myter, blant annet at man ikke kan snakke med leverandørene. Det kan man godt, bare man snakker med alle. En annen myte er at man bare kan bruke standardavtaler. En tredje myte er at man bare kan bruke detaljerte og presise kravspesifikasjoner. Mytene begrenser.

Hva gjør de offentlige topplederne som lykkes? Jo, de bruker denne metoden som et strategisk verktøy for å fornye. Dessuten gir de ryggdekning til sin egen organisasjon og måler resultatene av anskaffelsen.

Sluttresultatet blir at disse topplederne steg for steg moderniserer offentlig sektor og samtidig gir private bedrifter nye muligheter ved å være den første, krevende kunden.

Gevinsten for de private blir økt konkurransekraft. Innovasjonene kan de selge videre til nye markeder.

Innovative offentlige anskaffelser Menon rapport mai 2015