Robotisering, AI og RPA er svaret – men hva er spørsmålet?

av Cecilie Endresen

... og spørsmålet er hvordan forenkle, effektivisere og kvalitetsforbedre tjenester - både internt i egen virksomhet og ut til brukerne, startet Sandefjord kommune med å si når de presenterte sine erfaringer med roboten/chatboten kommune-Kari. Over 120 deltagere fra både offentlige virksomheter og leverandører av robotteknologi var samlet for sammen å fokusere på mulighetsrommet i robotisering og hvordan integrere det med eksisterende løsninger.

… og spørsmålet er hvordan forenkle, effektivisere og kvalitetsforbedre tjenester – både internt i egen virksomhet og ut til brukerne, startet Sandefjord kommune med å si når de presenterte sine erfaringer med roboten/chatboten kommune-Kari. Over 120 deltagere fra både offentlige virksomheter og leverandører av robotteknologi var samlet for sammen å fokusere på mulighetsrommet i robotisering og hvordan integrere det med eksisterende løsninger.

– Vi har en intensjon om at denne dagen skal gi en vinn-vinn-effekt; leverandørene får innsikt i behovet og hvor skoen trykker hos de offentlige virksomhetene på den ene siden, og de offentlige virksomhetene på sin side, får gode eksempler «å tygge på» og presentert mulige løsninger fra leverandørene, sa Hanne Lystad, digitaliseringsansvarlig i Leverandørutviklingsprogrammet.

Erfaringer: Eksperimenter, lær og samhandle
I tillegg til erfaringene fra Sandefjord kommune og deres visjon om å etablere Norges første navigasjonsfrie nettside, fikk deltagerne også presentert gode eksempler på bruk av både AI (kunstig intelligens) og RPA-teknologi fra Lånekassen, Statens pensjonskasse, Helse Vest og Sparebank 1 SR Bank.
– Utviklingen går raskt og vi må prøve, feile, lære og utvikle de gode løsningene i felleskap – i samarbeid med leverandørene, sa Lars Petter Kjær, konstituert rådmann i Sandefjord kommune. – «Eksperimentering er den nye utredningen – lær fort, forkast og feil fort», siterte Severin Hanssen fra Lånekassen. Han synliggjorde betydningen av kunstig intelligens i bruk – både fra et kundeperspektiv, internt perspektiv og et lederperspektiv.

Betydelige gevinster
Alle innlederne fra de offentlige virksomhetene påpekte betydelige gevinster ved innføring av robotteknologi. Celie Løvslett fra Helse Vest IKT understreket eksempelvis tid, medarbeidertilfredshet, bedre kvalitet og bedre sikkerhet, som gevinster på bruk av RPA innen helseområdet.
Noen leverandører holdt også en 5-minutters «Pitch» for å vise mulighetsrommet av blant annet Kari, @else, KF chatbot med flere. Men også potensialet for å hente ut ytterligere gevinster i videreutviklingen av teknologien.


Innspill til videre utvikling og skalering

Som en avslutning på dagen fikk deltagerne mulighet til sammen å diskutere både behov og mulighetsrom innen robotisering i en workshop. De ble også utfordret på å gi innspill til hva som skal til for å lykkes i videre anskaffelser og implementering av robotteknologi i offentlig sektor.

Overordnet dreide innspillene seg om:
– Behov for erfaringsutveksling og nettverksarena. Det er vanskelig å gå sammen om anskaffelser av robot-teknologi, siden systemene de skal integreres mot er forskjellige, men det er stor nytte i å gå sammen om prosessen og lære av hverandre.
– Behov for å møte leverandørene og snakke om mulighetsrommet. Leverandørene nevner nytten av å møte flere på én gang og få innsikt i virksomheter via presentasjoner.
– Et sted å finne beste praksis ønskes, gjerne integrert med Doffin slik at en kunne inspireres av de «gode konkurransegrunnlagene», kanskje deltakere i anbudsprosesser skulle kunne «rate» konkurransegrunnlag?
–  Hvordan videre samhandling i anskaffelser eller nettverksarenaer kan kan bidra til raskere utvikling og oppskalering av de gode løsningene innen robotteknologi – til det beste for brukere og samfunn.

Dette er bare starten! Leverandørutviklingsprogrammets oppfordring er selvsagt å beholde kontakten og lære av hverandres erfaringer for videre anskaffelser – slik skaper vi innovasjonsløft sammen.