Offensiv gjeng på Sykehuset i Østfold

av Riche Vestby

På sykehuset i Østfold er en offensiv gjeng i gang med forberedelser til det som blir et av Norges første innovasjonspartnerskap.

Denne offensive gjengen er i gang med forberedelser til en spennende anskaffelse som skal gjennomføres som et innovasjonspartnerskap.

 

Tidligere i år gjennomførte Innovasjon Norge en skissekonkurranse for offentlige virksomheter som ønsker å løse store samfunnsutfordringer gjennom innovasjonspartnerskap med private aktører. Sykehuset i Østfold (SØ) var en av aktørene som vant fram i konkurransen med prosjektet Pasientens helsetjeneste.

Pasientens helsetjeneste – vil gjøre livet enklere for kreftpasienter

Det er en kjent utfordring at personer som blir syke opplever å miste oversikt over eget sykdomsbilde, samt at venting og mange involverte aktører er en kilde til bekymring og usikkerhet. Spørsmål  knyttet til for eksempel timeavtaler, prøvesvar og behandlingsopplegg blir vanskelig å holde styr på. Dette oppleves gjerne som en ekstra belastning for den som er syk og for de pårørende. Dette problemet ønsker sykehuset nå å gripe fatt i. Gjennom partnerskap med innovative leverandører ønsker de å få fram nye løsninger der pasienter selv kan ta del i eget sykdomsforløp, gi informasjon og kommunisere med helsepersonell. De ønsker også å utvikle verktøy som gir økt forutsigbarhet og støtte både for pasienten selv og for helsepersonell. På denne måten vil de bidra til å realisere pasientenes helsetjeneste. Prosjektet tar utgangspunkt i pasienter som har kreft, men det er et mål at løsningene som utvikles også skal ha overføringsverdi til andre sykdomsforløp.

Rigger for suksess

Prosjektleder Ingunn Olsen som til daglig er innovasjonssjef ved sykehuset, har god erfaring med at alle sentrale aktører må med i prosessen for at man skal lykkes. Det er derfor etablert en bredt sammensatt prosjektgruppe. Fagpersoner med kunnskap på kreft, teknologi og innkjøp representert og Fredrikstad kommune som sentral samarbeidspartner er også med. Dette tegner godt for fortsettelsen, og vi i Leverandørutviklingsprogrammet gleder oss til å jobbe videre sammen med denne offensive gjengen. At utfordringen de nå tar tak i er et meningsfylt område å jobbe med er i alle fall hevet over enhver tvil.