Frokostwebinar: finn løsninger for bygg og anlegg oppsummert

av Iris Straume

Det var enighet på begge sider av bordet under dagens frokostwebinar at man ikke kan stå på sparekravene hvis man skal få til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Den offentlige innkjøpsmakten er en viktig katalysator i det grønne skiftet - om midlene brukes riktig.

HMS-ansvarlig Nils Olav Haukaas og Seniorrådgiver Sjur Wethal Helljesen i Nasta blir utfordret av Leder i LUP Ingebjørg Harto.

Se opptak fra frokostwebinaret nederst i saken.

Offentlige byggherrer som jobber for å få til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser går i motvind når prisene på arbeid og materialer stiger, og støtteordninger som Klimasats og Enova er redusert med over femti prosent.

– Det er litt underlig at vi har havnet der vi er i dag, der NTNU, et stort bygg i Trondheim, skulle bli et miljøfyrtårn, men på grunn av behovet for kostnadsreduksjoner, så forsvinner klimamålene med sparekravene, sa Heikki Holmås i Entreprenørforeningen bygg og anlegg – EBA.

Som svar på spørsmålet om hva som må til, fremhever Holmås at det er viktig at byggenæringen inngår et klimapartnerskap med regjeringen, og at både myndigheter og byggherrer er ambisiøse. Videre hjelper det at Næringsministeren setter krav til en del av de statlige selskapene om å halvere utslipp innen 2030. Men det gjelder ikke alle:

– Det er ikke alle som styres gjennom eiermeldingen. Sånn som Statsbygg, Forsvarsbygg og Statens vegvesen. Store byggherrer fra det offentlige sin side som ikke har fått den typen krav enda, påpeker Holmås.

Leverandørene trenger forutsigbarhet

Da er det ikke rart et maskingrossister som Nasta opplever skjær i sjøen, for behovet blant offentlige oppdragsgivere for å spare vil alltid veie tungt, og spesielt når det er trangere økonomiske tider. Dessverre har vi sett flere eksempler på dette i det siste. Seniorrådgiver i Nasta Sjur Wethal Helljesen tegner en negativ trend i etterspørselen etter utslippsfrie maskiner.

– I 2020 leverte hele bransjen totalt 16 maskiner. I 2021 leverte vi hundre. Målet for bransjen i 2022 var å levere 250 maskiner, vi endte på 75, som er ganske langt unna der vi var, forteller han.

Utslippsfri teknologi er fortsatt på pilotstadiet, og Nasta uttaler at de opplever at mange offentlige byggherrer er villige til å gå i tet, men for at ballen skal rulle videre må også regjeringen trappe opp med tydelige krav som gjelder alle; og ikke kutte i økonomiske virkemidler.

–  Vi trenger forutsigbarhet, og det er en innlæringsprosess. Dette er ikke som å gjøre anbudet likt som i går, bare med ny teknologi. Vi må tørre å tenke annerledes, og det gjelder også de offentlige innkjøperne.

På spørsmål om Nasta skal sette i gang serieproduksjon snart, var svaret fra HMS-ansvarlig i Nasta Nils Olav Haukaas at Norge ikke kan dra lasset alene:

– Vi er fremdeles et lite land i et lite hjørne av verden. For at hele verden skal komme med, så er det et lite stykke igjen.

Utfordringen med å følge opp kravene

Oslo kommune var tidlig ute med å se etter løsninger som ville gjøre det enklere å følge opp at ansvarlighet og seriøsitetskrav ble etterlevd av leverandørene. Tilbake i 2017 var Oslo kommune førstemann ut til å bruke HMSREG sine elektroniske mannskapslister, noe som effektiviserte oppfølgingsarbeidet betraktelig.

– Når vi begynte med HMSREG, så begynte det å bli åpent hva som skjer på byggeplassene. Leverandørene så det, vi så det og leverandørene tok selv ansvar for å rette avvik i en veldig stor grad. Som dere ser sank avviksprosenten på våre byggeplasser fra 35 prosent til under tre prosent i løpet av ett års tid etter innføringen, så det skapte fantastiske resultater, forteller direktør for konserninnkjøp i Oslo kommune Gunnar Wedde.

Selv om Oslo kommune er blant de fremste i klassen på å stille krav til sine leverandører på bygge- og anleggsplasser, så fremhever Wedde at flere og strengere krav ikke nødvendigvis er den eneste løsningen:

– Noe av det vi ser er utfordringen videre er jo: når vi betaler leverandørene for å gå over til nullutslippskjøretøy – skjer det i praksis? For hvis vi ikke følger opp at kravene faktisk etterleves, så risikerer vi å betale mest til de som lyver mest.

– Det er viktig å tenke på hvordan vi skal klare å følge det opp: hvilke data man må legge til grunn, hvilke registre man må åpne opp og hvilke nye registre man må etablere for å sikre en god etterlevelse og etterprøvelse av de nye kravene – det gjør det rettferdig for alle aktørene, legger Eivind Bakke til, daglig leder i HMSREG.

00:22 Ingebjørg Harto, programleder i LUP
02:40 Heikki Eidsvoll Holmås, adm. dir. i EBA
09:24 Eivind Bakke, daglig leder i HMSREG
15:05 Gunnar Wedde, direktør konserninnkjøp i Oslo kommune
25:53 Utbyggingssjef Tore Myrvold og prosjektleder Elin Randli i Trondheim kommune
32:15 Sjur Wethal Helljesen, seniorrådgiver klima- og kundeløsninger i Nasta
40:46 Kenneth Andersen, senior forretningsutvikler i Skagerak Energi
51:00 Romeo A. Thomassen, leder kvalitet og miljø i Oslobygg