Fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser brer om seg – nå også i Trøndelag

av Hilde Sætertrø

Trondheim kommune går foran og etterspørr fossilfrie, og etter hvert utslippsfrie, bygge- og anleggsplasser i Midt-Norge. Etter markedsdialoger og utvikling av kontraktsunderlag i tilknytning til anskaffelsen Okstad skole har kommunen laget en delrapport.

Trondheim kommune går foran og etterspørr fossilfrie, og etter hvert utslippsfrie, bygge- og anleggsplasser i Midt-Norge. Etter markedsdialoger og utvikling av kontraktsunderlag i tilknytning til anskaffelsen Okstad skole har kommunen laget en delrapport.

I delrapporten kan alle andre som er i starten med å etterspørre fossilfrie byggeplasser hente kunnskap. Det er av stor betydning at så mange som mulig blir med på å etterspørre klimavennlige bygge- og anleggsplasser slik at utviklingen mot helt utslippsfrie byggeplasser går så raskt som mulig. Vi oppfordrer alle andre offentlige byggherrer til å gjøre det samme! I rapporten til Trondheim kommune kan du lese om hvordan de har kartlagt markedet, hvilken nytte de har hatt av markedsdialogen (også ved å delta på Leverandørutviklingsprogrammets nasjonale møteplass for utslippsfrie byggeplasser), hvordan arbeidet med dette har gitt faglig utvikling hos egne ansatte, og hvilke krav de har satt i konkurransegrunnlaget for Okstad skole til fossilfri byggeplass, reduksjon av energi og til utslippsfrie løsninger.

Prosjektutvikler i Trondheim kommune Randi Lile sier: «Kontakten med markedet har vært nyttig for oss. Både for å vite hvilke tiltak som er tilgjengelig i dag, og hvilke tiltak som er i ferd med å utvikles, eller kan komme i nær fremtid.»

Les rapporten her