Stavanger deler erfaringer fra ny anskaffelsesprosedyre

av Adrian Andersen

På Stjørdal og Værnes 29. august stilte prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt opp og delte av sine erfaringer fra innovasjonspartnerskapet Stavanger kommune er underveis i.

Flere aktører følger spent med nå som Stavanger er i gang med den nye anskaffelsesprosedyren, og med på erfaringsutvekslingen på Værnes var bl.a. Trondheim kommune, NTNU med både forskningsmiljø og innkjøpsfunksjon og InnoTeam.

Innovasjonspartnerskapet i Stavanger kommune har hatt med «følgere» fra Kristiansand og Bærum kommuner, samt NAV. Følgerne har vært involvert i dialog- og workshops-aktiviteter og lært mer om prosedyren og hva som kreves for å gjennomføre den. Med mulighet til opsjon på anskaffelse. Det gir nyttig kunnskap og læring til egen virksomhet og senere prosesser.

Økt kunnskap og deling av erfaring mellom offentlige virksomheter

Kunnskapsdeling er viktig for å øke omfang og muligheter for å se til innovative løsninger, og her innovasjonspartnerskap som et mulig redskap. Innovasjonspartnerskap er ny prosedyre i regelverket fra 1. januar 2017 og det krever mye av anskaffere og leverandører, nært samarbeid og oppfølging. Prosedyren brukes kun for anskaffelse av produkter og tjenester som ikke finnes fra før.

Trondheim kommune deltok på erfaringsutvekslingen, og utbyggingsleder for Nye Granåsen, Geir Paulsen, bekreftet at de for kort tid siden søkte på Innovasjon Norge sin skissekonkurranse for nye innovasjonspartnerskap, i tilknytning til utvikling av anlegget i Granåsen. Hvordan Stavanger jobbet med sitt prosjekt og særlig hvordan de løste konkretisering av konkurranseutformingen var interessant å lære mer om.

Tips og erfaringer fra Stavanger kommune
  • Sterk ledelsesforankring, som også er aktive i prosjektet
  • Grundig arbeid med behovsbeskrivelser og stor brukerinvolvering
  • Ønske og vilje i kommunen til å ta risiko og at det er rom for å gjøre feil
  • Tillit mellom aktørene i prosjektet

Se presentasjonen til Stavanger kommune fra erfaringsutvekslingen her (PDF)

Å følge med andre kommuner i prosesser gir god læring og kunnskap å ta med til egen virksomhet, anbefales! Se og lær triksene og erfaringer fra andre, men gjøre det til deres eget i egne prosjekter poengterte Marianne fra Stavanger kommune.  Du kan også lese om prosessen på Stavanger kommune sine sider.