Å samle behov gir mer business

av Adrian Andersen

Leverandørene er klare i sine tilbakemeldinger, å treffe flere kommuner på samme dag var svært nyttig og ressursbesparende. De ønsker at flere kommuner går sammen om felles anskaffelsesprosesser. Dette er møteplasser som kan gi oss mer business.

Leverandørene er klare i sine tilbakemeldinger, å treffe flere kommuner på samme dag var svært nyttig og ressursbesparende. De ønsker at flere kommuner går sammen om felles anskaffelsesprosesser. Dette er møteplasser som kan gi oss mer business.

Lindås kommune sammen med flere andre kommuner var vertskap for en nasjonal møteplass mellom behov og løsning innen trygghetsskapende teknologi og responssentertjenester. Nasjonalt program for leverandørutvikling legger til rette for slike møteplasser og var fasilitator. Helsedirektoratet var også med på arrangørsiden.

Etablering av møteplasser er et sentralt virkemiddel for programmet. Møteplassene skal spre kunnskap om og akselerere innovasjonstempoet på viktige samfunnsområder. Det gjelder klima/miljø, helse/omsorg og IKT/digitalisering, og hvor det foregår parallelle utviklingsinitiativ.

Stor deltakelse
Rundt 100 deltakere med god fordeling på kommuner og leverandører møtte frem.

15 kommuner var tilstede i tillegg til Lindås, dette med hovedvekt på kommuner fra Hordaland, men også fra resten av landet. 25 leverandører deltok på møteplassen samt forskere og andre utviklingsaktører.

Lindås presenterte sine behov i form av fem brukerhistorier som egne revynummer. Hele konferansen med innlegg og brukerhistorier er delt opp i flere filmer.

Når plenumssesjonen var ferdig ble det tilrettelagt for møter mellom kommuner og leverandører. 10 kommuner hadde hvert sitt runde bord og leverandørene fikk møte de kommunene de ønsket.

Bedre kunnskap om markedet
-Tilbakemeldingene fra dagen gir en indikasjon på nytten av slike møteplasser. Kommunene får tilgang på løsninger i markedet som de ikke kjente til fra før. Mange mener det er svært nyttig å få kjennskap til leverandørene og at møteplassen fungerte godt til slike formål, forteller Tore Andre Sines, prosjektleder i programmet.

De aller fleste av kommunene kommer til å gjennomføre kommende anskaffelser av velferdsteknologi. Lindås sammen med Fjell, Askøy og Øygarden kommune skal nå først gjennomføre felles en-til-en møter før anskaffelsen utlyses senere i 2016.

Brukerhistorer ble presentert av «interne» skuespillere