Innovativ anskaffelsesmetodikk kan også brukes for mer miljøvennlige kunstgressbaner

av Hilde Sætertrø

De aller, aller fleste kunstgressbaner i Norge i dag er ikke miljøvennlige nok. Spesielt er gummigranulatet som brukes som fyll i banene ikke heldig da det kan øke omfanget av mikroplast i vann og naturen. Gummigranulatet er oppmalte gamle gummidekk som også inneholder farlige miljøgifter. Dette ønsker vi vel ikke at våre barn skal ha nærkontakt med?

De aller, aller fleste kunstgressbaner i Norge i dag er ikke miljøvennlige nok. Spesielt er gummigranulatet som brukes som fyll i banene ikke heldig da det kan øke omfanget av mikroplast i vann og naturen. Gummigranulatet er oppmalte gamle gummidekk som også inneholder farlige miljøgifter. Dette ønsker vi vel ikke at våre barn skal ha nærkontakt med?

Nasjonalt program for leverandørutvikling samarbeider med SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi) ved NTNU i prosjektet KG 2021 som har et overordnet mål om å bidra til bl.a. mer miljøvennlige kunstgressbaner i Norge (og Norden). En av arbeidspakkene i prosjektet inneholder anskaffelser og kontrahering av nye kunstgressbaner. Her vil kompetanse på anskaffelser, og metodikken i innovative anskaffelser hos Leverandørutviklingsprogrammet være nyttig. Leverandørutviklingsprogrammet bistår også i et felles-initiativ med flere kommuner og fylkeskommuner for å påvirke «det totale systemet» for kunstgressbaner. Her legger vi innovativ anskaffelsesmetodikk til grunn og jobber grundig med å utforske behovet og å gå i dialog med markedet og aktører for øvrig som kan sørge for at vi raskere kommer frem til mer miljøvennlige kunstgressbaner.

Starten på felles-initiativet var 24. august da en rekke aktører samlet seg i Næringslivets Hus i Oslo til et planleggingsmøte. Der ble det besluttet at vi skulle bruke konseptet for nasjonalt innovasjonsløft for å påvirke utviklingen. Det inkluderer markedsdialog som planlegges holdt i 1. kvartal 2019. I forberedelsen til denne gjennomfører vi en workshop basert på systemorientert design. Vi vil teste ut om denne metodikken er til hjelp i behovsfasen på slike problemstillinger.

Systemorientert design er egnet for å kartlegge og illustrerer sammenhenger, og sammenfatte innsikt fra ulike interessenter knyttet til det å løse miljøvennlige kunstgressbaner. Det skal avdekke ulike barrierer og utfordringer, og gi oss ideer til muligheter for å bearbeide dem. Workshopen gjennomføres 23. nov hos Akershus fylkeskommune. En rekke aktører vil delta som til sammen kan lage et godt bilde av utfordringen. Initiativet har vekket interesse i Sverige og Danmark, som på sin måte jobber med det samme. Vi tenker å fortsette samarbeidet for å utvide initiativet til et nordisk omfang.

Invitasjon og program Workshop kunstgressbaner 23. nov 2018

31. oktober hadde vi kjerneteam-møte for å danne et godt grunnlag for workshopen 23. nov. Deltakere fra Akershus fylkeskommune, KG 2021 og Halogen.