Leverandørutviklingsprogrammet har bidratt til verdensnyhet

av Hilde Sætertrø

En milepæl i programmets 10 år lange historie; Det ble i dag lansert nye løsninger for utslippsfrie hurtigbåter som verden ikke har sett før. Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med andre fylkeskommuner, som også må kutte utslipp, har benyttet et verdensledende maritimt næringsliv i Norge til å utvikle utslippsfrie hurtigbåter som om få år må settes på vannet. En før-kommersiell anskaffelse har gjort dette mulig.

En milepæl i programmets 10 år lange historie; Det ble i dag lansert nye løsninger for utslippsfrie hurtigbåter som verden ikke har sett før. Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med andre fylkeskommuner, som også må kutte utslipp, har benyttet et verdensledende maritimt næringsliv i Norge til å utvikle utslippsfrie hurtigbåter som om få år må settes på vannet. En før-kommersiell anskaffelse har gjort dette mulig.

Det har gått drøyt 2,5 år siden Leverandørutviklingsprogrammet og undertegnede hadde første møte med Trøndelag Fylkeskommune om dette behovet; Fylkeskommunen trenger å kutte CO2-utslipp, og hurtigbåtene er en stor kilde til utslipp. Hvordan får fylkeskommunen ned utslippene fra hurtigbåt-strekningene? I 2021 skal fylkeskommunen inngå nye kontrakter på hurtigbåt-strekninger, og ønsker seg utslippsfrie løsninger. I 2017 finnes det ikke slike løsninger, men har fylkeskommunen mulighet til å bidra til å utvikle dem slik at de kan anskaffes og settes i drift i 2021?

En introduksjon til innovative anskaffelser gjorde dette mulig. Vi drøftet og fant ut at fylkeskommunen kunne «anskaffe innovasjon» og det ble invitert til en åpen og bred dialog med næringa og alle aktører som kunne gjøre dette mulig. Etter dialogen fant vi ut at et før-kommersielt utviklingsløp kunne passe. Innovasjonskonkurransen ble utlyst i januar 2018, og i dag fikk vi presentert 5 nye løsninger på utslippsfrie hurtigbåter.

Så langt bærer dette mest preg av et næringsutviklingsprosjekt, men etter hvert som fylkeskommunene nå skal anskaffe og sørge for at de utslippsfrie hurtigbåtene kommer på vannet, blir dette både et godt klimaprosjekt og et glimrende eksempel på hva offentlige virksomheter kan bidra til gjennom offentlig etterspørsel av nye eller bedre løsninger. Det offentlige må gå foran, og de plikter å levere miljøvennlige tjenester til sine innbyggere.

Les mer om den før-kommersielle anskaffelsen her og dens foreløpige resultater:

Aftenposten

Adresseavisen

NRK

TrønderAvisa

Sunnmørsposten

NRK Midt-Nytt

Firdaposten

Se hele konferansen her hvor løsningene ble presentert, Hell 3. sept 2019

 5 konsortier presenterte sine utslippsfrie hurtigbåtløsninger
En begeistret klimaminister

Klipp fra presentasjonen av forslagene til de fem konsortiene