14 statlige millioner til overvanns-innovasjon

av Gørill Horrigmoe

Med en tildeling på 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge fikk Bærum kommune en knallstart på sitt ønske om å drive fram innovative framtidsløsninger for avløps- og overvannshåndtering i byer og tettsteder.

Med en tildeling på 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge fikk Bærum kommune en knallstart på sitt ønske om å drive fram innovative framtidsløsninger for avløps- og overvannshåndtering i byer og tettsteder.

18 juni gikk startskuddet for en spennende satsing på morgendagens overvannshåndtering da Bærum kommune ønsket drøyt 100 bransjefolk fra hele verdikjeden innen norsk vann og avløp velkommen til dialogkonferanse.

Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh og avdelingsleder for vann og avløp Hans Thoresen inviterte til samarbeidsdrevet innovasjon.

Med de forventede endringene i klima , økt urbanisering  og økte utfordringene knyttet til håndtering av overvann, ønsker kommunen aktivt å bidra til utvikling av innovative og bærekraftige løsninger for fremtiden . I følge Norsk Vanns rapport om finansieringsbehovet i vannbransjen mot 2040 er det kommunale investeringsbehovet 280 milliarder. For å løse  disse utfordringer  er det behov for nye løsninger i bransjen. Offentlige anskaffelser i det omfanget det er snakk om vil kunne fremme teknologiutviklingen, få frem innovative løsninger for å sikre infrastrukturen og legge til rette for håndtering av konsekvensene av klimaendringene.  Bærum kommune ønsker å gå i front og bidra til utvikling og utfordrer markedet til å utvikle ny teknologi  som løser løser disse utfordringer sammen med kommunen. Som case for dette utviklingsarbeidet har kommunen valgt Ramstad avløpsfelt  , et typisk Bærumsområde, dvs et villaområde i nærhet til by som har hatt betydelig fortetting de siste tiårene.

Under dialogkonferansen ble det gjennomført 3 workshops innenfor følgende tema:

  • gir planverktøyene begrensninger
  • løsninger å terreng
  • løsninger under bakken

I dialogen inviterer Bærum kommune engasjement fra leverandører som i dag har har ferdige innovative løsninger samtidig som de ønsker nye initiativ som kan fremme utviklingen velkommen.

Les mer om  prosjektet og oppsummering fra dialogkonferansen her