Dialogkonferanse om samarbeidsformer og klimaløsninger i bygg- og anleggsprosjekt.

av Kjersti Granaasen

Markedsdialog – kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus

av Riche Vestby

Dialogkonferanse: Utslippsfrie anleggsplasser i nord

av

Digital dialogkonferanse: Hva er digital kompetanse?

av Stig Bang-Andersen

Dialogkonferanse: 2040 begynner nå! Kunsten å unngå den kommunale kollaps

av Stig Bang-Andersen

Nye løsninger for måling av vitale parametere på akutt-pasienter

av Hilde Sætertrø

Fremtidens Hurtigbåt del II – åpent dialogvindu NÅ

av Hilde Sætertrø

Forsvarsbygg inviterer til dialogkonferanse om utviklingen av mer fleksible og mobile bygg

av Harald Aas

Dialogkonferanse om dagsturhytter i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Digital markedsdialog – Fortsette å bli bedre!

av Riche Vestby