Granåsen utvikles for fremtiden

av Hilde Sætertrø

Trondheim kommune skal bygge ut og modernisere anlegget i Granåsen som et funksjonelt, levende og godt hverdagsanlegg preget av høy aktivitet ute og inne. Anlegget skal bygges på en slik måte at det kan huse et fremtidig VM på ski, World Cup i nordiske grener og andre store idretts- og kulturarrangementer.

Digital starthjelp for innovative anskaffelser

av Harald Aas

Nasjonalt program for leverandørutvikling bistår offentlige virksomheter som vil ta i bruk innovative anskaffelser som et strategisk virkemiddel for innovasjon. Til nå har vi gitt bistand én-til-én, men for å nå flere og utvikler vi nå en digital starthjelp for innovative anskaffelser. Hensikten er å gjør offentlige virksomheter bedre i stand til å ta innovative anskaffelser i bruk på egenhånd.

Ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging

av Harald Aas

Justervesenet skal anskaffe en ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging. Det nye systemet skal fase ut dagens aldrende systemer.

Fremtidens baderomsløsninger er her snart!

av Gørill Horrigmoe

Hvordan skal fremtidens baderomsløsninger i sykehjem og omsorgsboliger se ut? Det var spørsmålet Omsorgsbygg Oslo KF stilte når de inviterte markedet til å komme med nye løsninger.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

av Hilde Sætertrø

Helse Møre og Romsdal er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I prosjektet inngår et akuttsykehus på Hjelset, et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund med dagkirurgi og videreutvikling av prehospitale tjenester. Oppdraget til Sykehusbygg er å stille til disposisjon en utbyggingsorganisasjon som til enhver tid har nødvendig kompetanse og kapasitet for gjennomføring av prosjektet.

Nye Førde sjukehus

av Hilde Sætertrø

Dagens Førde sentralsjukehus er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane fylke. Sykehuset er lokalisert på Vie i Førde. Sykehusets bygningsmasse skal utvides med ca. 10.000 m2 nybygg samt ombygging av eksisterende sykehus, ca. 50.000 m2.

Prosjektet består av følgende delprosjekter:
• Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, inkl. utomhus
• Ombygging av eksisterende psykiatribygg til sykehotell og kontorer for administrasjon og nybygg/tilbygg og ombygging av somatisk høg- og lavblokk, herunder bl.a. poliklinikker, sengeposter, fødestue, operasjonsstuer, sterilsentral m.m.

Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

av Hilde Sætertrø

Trondheim kommune skal nå digitalisere sine 4300 trygghetsalarmer, og de har allerede et etablert program for velferdsteknologi for å utvikle og implementere velferdsteknologiske tjenester. Etter flere innovative anskaffelser er Trondheim kommune en erfaren og krevende kunde, som ønsker å påvirke for å oppnå innovasjon og bedre velferdstjenester enn dagens.
Innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, hjemme i egen bolig eller andre steder. Visjonen er: Trygg der du er!

Varslingssystemer i Lyngbakken sykehjem

av Cecilie Endresen

Anskaffelsen var først og fremst knyttet til nye Lyngbakken sykehjem i Skien, men de løsninger som ble valgt, skal også kunne installeres i eksisterende bygg. Dermed kunne denne anskaffelsen bidra til å åpne et stort marked.