Ungdomsprosjektet – arbeids- og helsefremmende aktiviteter

av Hilde Sætertrø

Ungdomsprosjektet skal gi et tilbud til ungdom som er utenfor videregående opplæring i aldersgruppa 15 – 21 år. De yngste og mest risikoutsatte ungdommene skal prioriteres.

Nasjonal reiseplanlegger

av Harald Aas

Regjeringen vil gjøre det lettere å reise kollektivt. Det finnes i dag mer enn 60 reiseplanleggere i Norge, og kunden må ofte benytte flere i kombinasjon. Det er vanskelig å finne informasjon og planlegge reisen når flere ulike transportmidler er involvert, og reisene krysser fylkesgrensene. Statens vegvesen har nå lansert en betaversjon på dit.no