LæringsAPP for smarttelefoner

av Kim Andre Ottesen

Gjennom Norad utlyste Norge i januar en internasjonal innovasjonskonkurranse for å utvikle en spillbasert mobilapplikasjon for syriske flyktningebarn. Målet med appen er at syriske barn skal lære å lese, uavhengig av hvor de befinner seg.

Barnehage i massivtre, Fagerlund

av Harald Aas

Klimavennlig bygg som bidrar i oppfyllelsen av kommunens energi- og klimaplan gjennom konkrete CO2-kutt ved valg av klimavennlig byggemateriale. Erfaring og gevinstanalyse viser også betydelig raskere byggetid og redusert byggestøy.