Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby

Rekrutteringsløsning for brukertester

av Harald Aas

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

av Riche Vestby

Sømløse velferdsteknologitjenester

av Riche Vestby

Norsk produksjon av åndedrettsvern

av Riche Vestby

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

av Hilde Sætertrø

Trygghetsskapende teknologi

av Cecilie Endresen

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

av Riche Vestby

Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

av Stig Bang-Andersen

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

av Riche Vestby