Ombruk av byggematerialer

av Ida Laustsen

Flere offentlige virksomheter har krav om å gjenbruke utstyr og resirkulere materialer, hvor målet er å minimere klimagassutslipp og ressursbruk. Offentlige virksomheter satser på ombruk og sirkulær økonomi, og ønsker derfor å diskutere hvordan vi får til denne omstillingen!

Smart city- Bred mobilisering bidrar til ny bransjestandard for digitalisering av bygg

av Stig Bang-Andersen

Statsbygg og Bergen kommune går i bresjen for å sette ny bransjestandard for digitalisering av bygg.

Bedre bestilling av sikrere skytjenester

av Harald Aas

Klimasmart avfallstransport

av Stig Bang-Andersen

Robotisering

av Cecilie Endresen

Mange kommuner og statlige aktører går sammen om erfaringsnettverk for anskaffelse av robotiseringsløsninger. Hvilke muligheter finnes? Hvilke teknologier er nyttig til hvilket formål?