På vei til jobb – avklaring unge

av Harald Aas

NAV Human

av Harald Aas

Fast Track for sirkulærøkonomi

av Harald Aas

Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

av Riche Vestby

Prosessbistand til arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

av Riche Vestby

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

av Hilde Sætertrø

Ungdomsprosjektet – arbeids- og helsefremmende aktiviteter

av Hilde Sætertrø

Bedre sikkerhet i trafikken – BEST

av Cecilie Endresen