StartOff – Trygg sykkelparkering

av Harald Aas

Tørket blodplasma

av Stig Bang-Andersen

StartOff – En god overgang til en ny arbeidshverdag

av Harald Aas

StartOff – På vei til jobb, avklaring unge

av Harald Aas

NAV Human

av Harald Aas

Fast Track for sirkulærøkonomi

av Harald Aas

Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

av Riche Vestby

Prosessbistand til arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

av Riche Vestby

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

av Hilde Sætertrø

Ungdomsprosjektet – arbeids- og helsefremmende aktiviteter

av Hilde Sætertrø