Mobil energi til utslippsfri byggeplass

av Cecilie Endresen

Nytt helsekvartal i Aksdal

av Stig Bang-Andersen

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

av Kjersti Granaasen

Data fra kjøretøy

av Cecilie Endresen

Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger

av Cecilie Endresen

StartOff – Gamingpark

av Cecilie Endresen

Nye fallunderlag

av Gørill Horrigmoe

Sellikdalen renseanlegg

av Cecilie Endresen

Markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse

av Gørill Horrigmoe

Ny ungdomsskole i Frakkagjerd

av Stig Bang-Andersen