StartOff – Gamingpark

av Cecilie Endresen

Nye fallunderlag

av Gørill Horrigmoe

Markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse

av Gørill Horrigmoe

Ny ungdomsskole i Frakkagjerd

av Stig Bang-Andersen

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

av Cecilie Endresen

Nye samarbeidsformer rundt boligsosiale utfordringer

av Elisabeth Smith

Renseanlegg

av Harald Aas

Innovasjonspartnerskap: Staut- kjøretøysperre til å stole på

av Harald Aas

Innovasjonspartnerskap: Smarte vegger

av Harald Aas

Dagsturhytter i Rogaland

av Stig Bang-Andersen