Autoskår – måling av vitale parametere på akuttmottak.

av Hilde Sætertrø

Teknologiassistert opplæring i klinisk ferdigheter i psykisk helse

av Hilde Sætertrø

StartOff – Detaljerte transportdata

av Harald Aas

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

av Kjersti Granaasen

Anskaffelse av nytt biladministrasjonssystem

av Elisabeth Smith

Sensor i sandfang

av Gørill Horrigmoe

Fremtidens ambulansebåt

av Riche Vestby

Data fra kjøretøy

av Cecilie Endresen

Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger

av Cecilie Endresen